SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Konference: Hvad virker for børn og unge?

Del

Vær med, når SFI den 1. juni holder konference om evidensbaseret politik og praksis på børne- og ungeområdet. En række internationale eksperter fortæller om effektstudier af fx mentorordninger, klasseledelse og familieprogrammer, og danske forskere og praktikere debatterer resultaterne.

Hvad ved vi om effekten af de indsatser, vi tilbyder udsatte børn og unge? Og hvordan sikrer vi, at de beslutninger, der træffes for at hjælpe de svageste børn og unge, er baseret på et solidt fagligt fundament?

Det er nogle af de temaer, der vil blive drøftet, når SFI den 1. juni inviterer til konference om evidensbaseret politik og praksis på børne- og ungeområdet. Her mødes forskere, praktikere og beslutningstagere for at diskutere, hvilke indsatser der virker, og hvordan vi sikrer, at den bedste viden kommer derhen, hvor der er brug for den. Konferencen afholdes i forlængelse af det årlige, internationale Campbell Colloquium.

På konferencen vil en række internationale forskere præsentere effektundersøgelser af konkrete indsatser, og danske forskere og praktikere vil sammen med deltagerne debattere resultaterne ud fra deres konkrete erfaringer. Blandt emnerne er mentorordninger, klasseledelse og familiesprogrammer.

Konferencen afholdes delvist på engelsk, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål på både dansk og engelsk. 

Søg på sfi.dk