SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Konference: Skolen og det inkluderende samfund

Del

I efteråret starter SFI’s store konferenceserie om det inkluderende samfund, og efter åbningskonferencen den 10. september vil den første temakonference handle om skolen og det inkluderende samfund.

Skolen spiller en enorm rolle, når det handler om at give børn og unge de bedste muligheder for at blive en aktiv del af samfundet. Skolen som institution er afgørende, når det handler om inklusion i samfundet. 

Derfor er det naturligt, at skolen er det første tema, der vil blive dækket i SFI’s store konferenceserie om inklusion. Konferencen finder sted den 18. november i København, og tager bl.a. afsæt i et af skolereformens mål: at mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Hvordan kan skolen konkret medvirke til at formindske de sociale og kompetencemæssige forskelle, børnene hver især har med hjemmefra? Og er der områder, hvor skolen ligefrem øger forskelle mellem børnene?

Danske bimmerbørn og canadisk succes

Til at belyse emnet har SFI bl.a. inviteret undervisningsminister Christine Antorini og forsknings- og udviklingschef Andreas Rasch Christensen fra VIA University College. Desuden kommer Deputy Assistant Minister Mary Jean Gallagher fra Ontario i Canada og fortæller om, hvordan man der har haft succes med at ”lukke hullet” mellem hovedgruppen og de svagere stillede elever. 

Om eftermiddagen vil der være en række sideløbende oplæg, hvor forskere møder praktikere til faglig debat. Her vil det handle om forældrenes betydning, lærere og ledelses betydning, indsatser over for urolige elever, anbragte børns undervisning samt arbejdet med tosprogede børn.

Dagen afsluttes med ”bogstavbørn og bimmerbørn”, når ph.d. Lisa Rosén Rasmussen fra Aarhus Universitet (DPU) giver et historisk blik på inklusion i folkeskolen og på, hvordan man tidligere har kategoriseret de børn, som var en udfordring for såvel skolen som samfundet.

Flere konferencer på vej

Konferencen om skolen er den første temakonference i en række, der over de næste år vil belyse det paradoks, at et af verdens mest veludbyggede velfærdssamfund har en stor gruppe, der står udenfor fællesskabet. 

Serien sættes i gang den 10. september med en kick-off-konference, hvor bl.a. statsminister Helle Thorning-Schmidt deltager. 

Derefter følger konference ”Skolen og det inkluderende samfund” den 18. november – her åbnes der for tilmeldinger først i september.

Næste konference finder sted i starten af 2014 og har fået arbejdstitlen ”Unge i klemme”. De følgende konferencer vil fokusere på etniske minoriteter, de ekstremt marginaliserede, arbejdsmarkedet og social arv. 

Søg på sfi.dk