SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Kort lærerkursus styrker elevernes koncentrationsevne

Del

Med 30 timers efteruddannelse i klasseledelse til læreren bliver elever i indskolingen bedre til at koncentrere sig og læse, viser et af de første danske lodtrækningsforsøg i skoleregi. Konsekvensen må blive bedre indlæring, spår skolelederne.

Om undersøgelsen

I lodtrækningsforsøg sammenligner man typisk en interventionsgruppe med en kontrolgruppe, der ikke modtager nogen form for opkvalificering. I dette projekt sammenligner vi imidlertid to interventioner, fordi den realistiske situation typisk vil være, at lærere, der ikke modtager en bestemt intervention, for eksempel opkvalificering i klasseledelse, vil modtage andet pædagogisk input og anden opkvalificering. De lærere, der ikke deltog i klasseledelseskurset, deltog i et kursus i IT-didaktik. Begge opkvalificeringskurser i forsøget blev udviklet og gennemført af undervisere fra Professionshøjskolen Metropol. Kurserne havde et omfang af 30 timer fordelt på 5 sammenhængende dage samt en opfølgningsdag på 6 timer 3 til 4 uger efter kursets afslutning. De deltagende lærere blev fordelt på kurserne ved lodtrækning. 

Der bliver mindre af det her:

Sid lige stille! 
Hører du efter? 
Følg lige med her, ikk!

Og der kommer mere ro på i klassen, når den, der står ved tavlen, whiteboardet eller smartboardet har været på et kursus i anerkendende klasseledelse. I hvert fald kan SFI efter at have gennemført projektet Effekter af klasseledelse på elevers trivsel og læring konstatere, at indskolingselever i klasser, hvor læreren har været på et sådant kursus, bliver bedre til at sidde stille og deltage i undervisningen.

”Hvis læreren bliver uddannet i at håndtere elever, som måske ikke følger undervisningen på normal vis, så stiger elevernes koncentrationsevne efterfølgende,” siger professor og projektleder Anders Holm.

Mere præcist bliver koncentrationsevnen 4 

procent bedre i klasser, hvor læreren har været på et kursus i anerkendende klasseledelse, end i klasser hvor læreren ikke har.

Første lodtrækningsforsøg

Den bedre koncentration er blot en af de positive konsekvenser, som SFI med relativ stor sikkerhed kan konkludere, der er ved at sende læreren på kursus i anerkendende klasseledelse. Konklusionen er baseret på et af de første danske randomiserede kontrollerede forsøg (RCT) i skolen, hvor det ved lodtrækning blev afgjort, hvilke lærere der skulle på kurset i klasseledelse, og hvilke lærere der ikke skulle.

”Den ene gruppe fik interventionen, og den anden gjorde ikke. Enhver forskel mellem de to grupper kan tilskrives effekten af interventionen. Så det er på et ret højt evidensniveau,” siger Anders Holm.

Et andet positivt resultat er, at især drengene i klassen forbedrer deres læsefærdigheder, når læreren har fået nogle flere værktøjer til at lede klassen, men undersøgelsen siger ikke noget generelt om, hvorvidt elevernes faglige kompetencer stiger, efter læreren har været på kursus.

”Hvis de først bliver bedre til at koncentrere sig og så bliver bedre fagligt, så kan det godt være, at vi har været for hurtige til at afslutte undersøgelsen til at kunne se effekterne af det,” siger Anders Holm. 

Indlæringen må blive bedre?

Formand for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal, glæder sig over at se den første danske undersøgelse af, hvilken effekt klasseledelseskurserne egentlig har.

Og den logiske konsekvens af bedre klasseledelse og dermed bedre koncentrationsevne hos eleverne må ifølge skolelederformanden også være, at eleverne bliver fagligt bedre.

”Når elevernes koncentration bliver skærpet, så må man forvente, at deres indlæring også bliver forbedret. Det er den klare forventning, der må ligge i det her. Men det kan vi ikke se endnu,” siger Claus Hjortdal.

Tæt på lærerens hverdag

Skolelederformanden begrunder successen med klasseledelseskurset med, at det er meget instruktivt og tæt på lærerens hverdag.

Kurserne skal være meget hands-on, understreger Claus Hjortdal:

”Og det er det omkring klasseledelse. Det drejer sig meget om nogle råd til, at man kan få en bestemt effekt ved at gøre sådan eller en anden effekt ved at gøre sådan,” siger Claus Hjortdal og mener, at kurset har en længere levetid i klasselokalet end de mere fagligt snævre kurser.

Dorthe Gundersen er lærer i indskolingen på Fuglsanggårdsskolen i Virum nord for København og var på kurset i anerkendende klasseledelse i 2011. Hun er helt på bølgelængde med Claus Hjortdal.

”Vi lærte nogle ting, som er meget tæt på den hverdag, vi har som lærere. De andre kurser, jeg har været på, har også været fine, men det her gav os nogle konkrete værktøjer, som vi kunne bruge med det samme,” siger den 50-årige, som ikke er i tvivl om, at kurset har gavnet både hende og eleverne.

”Der er kommet mere struktur på min undervisning, og så kan eleverne bedre overskue det og dermed også bedre koncentrere sig om det, de ved, der skal ske”.

Fakta

publikation Effekter af klasseledelse på elevers læring og trivsel
Forfattere Maria Keilow, Mette Friis-Hansen, Rune Kristensen, Anders Holm
Emner Skole og uddannelse, Teori og metode, Effektmåling, Efteruddannelse, Randomiseret kontrolleret forsøg, Kompetencer, Ledelse
Forskningsemne Skole og uddannelse

Søg på sfi.dk