SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Kortlægning af tvangsbehandling af misbrugere

Del

SFI Campbell har foretaget en kortlægning af forskning om brug af tvang i forbindelse med misbrugsbehandling. Kortlægningen har særligt haft fokus på gravide misbrugere og på at afdække viden fra de nordiske lande.

Socialministeriet har bedt SFI Campbell om at lave en kortlægning af forskning om brug af tvang i forbindelse med misbrugsbehandling, og resultat foreligger nu i en rapport. Kortlægningen er baseret på en international systematisk søgning efter studier fra 1990-2010, der handler om tvang i forbindelse med behandling af misbrugere. 70 studier opfyldte søgekriterierne og danner grundlaget for kortlægningen. 45 er fra USA, mens 17 er fra Sverige og 2 fra Norge.

Brug af tvang er kompliceret – og ikke anvendt i Danmark

Der findes ikke undersøgelser fra Danmark, da der i Danmark ikke anvendes tvang i forbindelse med misbrugsbehandling.

Overordnet giver kortlægningen et indtryk af, at brugen af tvang er uhyre komplekst, og at en eventuel succes ved at bruge det afhænger af mange forskellige faktorer. 

Sverige og Norge har erfaringer med tvang

Sverige har en længere tradition for og flere misbrugere i tvangsbehandling end de øvrige nordiske lande. De svenske erfaringer viser blandt andet, at mange forhold skal være til stede og passe sammen for at få et godt resultat ud af en tvangsbehandling. Det kan fx være en kvalificeret udredning, et struktureret behandlingsindhold og en langsigtet og kvalificeret efterbehandling. Derudover er sociale netværk som familie og selvhjælpsgrupper vigtige medspillere for et godt resultat. Enkelte svenske undersøgelser peger dog på, at tvangsbehandlingen ikke giver bedre resultater end frivillig behandling.

Lignende erfaringer med kompleksitet i behandlingsformen har man fra Norge. Den kræver meget af samarbejdet mellem myndigheder og behandlingssteder. Fx er det svært at sikre ledig akutkapacitet til gravide misbrugere på de rette behandlingssteder.

Den norske tvangslovgivning er evalueret i to rapporter fra 2009 og 2010 med fokus på mange forskellige aspekter af tvangsbehandlingen. Blandt andet viser de norske rapporter, at mange socialarbejdere både er for og imod tvangsparagrafferne. På den ene side giver paragrafferne nogle muligheder i forhold til misbrugere, som ellers ikke ville komme i behandling. På den anden side er der store både praktiske og etiske overvejelser forbundet med tvangen. Vurderingen i Norge er, at mange misbrugere oplever en positiv udvikling under opholdet på behandlingsinstitutionen, og muligheden for at kunne anvende tvang vurderes især at være positivt i forhold til gravide misbrugere. 

Men brugen af tvangsbehandling stiller store krav til professionalismen i alle led. Det gælder lige fra beslutningen om brug af tvang, til selve tvangsanbringelsen (er politiet fx med), og det gælder kvaliteten af opholdet under behandlingen samt udskrivelsen og efterbehandling. 
Misbrugerne selv fortæller dog – ikke overraskende - at mange opfatter tvangsanbringelsen som et stort indgreb i den personlige frihed, samt at mangelfuld kvalitet af behandlingen er en risikofaktor.

Kvalitet i behandling og efterbehandling er vigtig

Kortlægningen viser, at der er eksempler både internationalt og fra de nordiske lande på, at tvangsbehandling af misbrugere kan give positive resultater. Det er dog også klart, at det positive resultat er afhængigt af samspillet mellem mange faktorer, herunder gennemførelsen af behandlingen og kvaliteten af den. Ligeledes har efterbehandlingen samt socialarbejdernes opbakning stor betydning for et godt resultat. 

Omvendt viser kortlægningen også, at tvangsbehandlingen kan medføre et negativt resultat, hvis de nødvendige faktorer såsom højkvalitetsbehandling ikke er til stede. 

Fakta

publikation Forskning om tvang i misbrugsbehandling.
Forfattere Mette Deding
Emner Teori og metode, Misbrugere
Forskningsemne Udsatte grupper

Søg på sfi.dk