SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Krigsveteraner - et nyt felt for SFI

Del

Hvordan er det gået med de 25.000 danske soldater, der har været udsendt på internationale missioner siden 1992? Det svar er det blevet SFI´s opgave at komme med.

Det er nyt for Danmark: I løbet af få år er vi blevet et samfund, der skal forholde sig til unge mænd med benproteser – skadet i en fjern krig. Eller unge mænd der med voldsomme scener i baghovedet fra krigen har svært ved at finde sig til rette i hverdagen hjemme. Men vi ved som samfund ikke ret meget om, hvordan det faktisk påvirker soldater at være udsendt på internationale mission. Hvem, der klarer sig godt, fordi de fx har fået vigtige erfaringer, der kan bruges på arbejdsmarkedet. Og hvem det går helt galt for.  

Så nu er det også blevet et forskningsfelt for SFI. Et team under ledelse af seniorforsker Stéphanie Vincent Lyk-Jensen skal undersøge konsekvenserne for udsendte soldater siden 1992. Mere end 25.000 soldater, der har været af sted på 40.000 udsendelser.   

”Som forsker er det en meget spændende opgave, fordi det er et nyt område for alle. Danmark er ikke vant til at have krigsveteraner, og det er vigtigt at finde ud af, hvordan man kan forbedre deres situation og give dem den bedste støtte før, under og efter udsendelsen. Så de kommer ordentligt hjem,” siger Stéphanie Vincent Lyk-Jensen.  

Nye erfaringer for alle lande Som en del af undersøgelsen er forskerne lige nu i gang med at se på den viden, der findes i andre lande, hvor man har langt større erfaring med deltagelse i internationale missioner – som USA og UK.  

Foreløbigt tyder på, at der ikke er så meget at hente i den eksisterende forskning. Der findes fx ikke én stor undersøgelse, der har kigget på forskellige brede konsekvenser af at være udsendt. Og hvis man kigger på de psykiske mén som PTSD (posttraumatisk stresssyndrom), er der stor forskel på veteranerne fra Afghanistan eller Irak og veteranerne fra Vietnam,.  

”Krigen er anderledes i dag, og nogle undersøgelser tyder også på, at det kan være den specifikke kampeksponering mere end udsendelsen i sig selv, der kan lede til PTSD. ” siger Stephanie Vincent Lyk-Jensen.  

Både tal og oplevelser

Så derfor bliver det banebrydende viden, forskerne ender med at kunne præsentere, som vil give både overblik over og indblik i, hvordan det er gået soldaterne. For undersøgelsen består dels af en stor kvantitativ del, hvor registerdata for alle 25.000 soldater vil blive analyseret. Data vil komme fra mange forskellige registre – som Landspatientregistret, Det Psykiatriske Centralregister og Databasen for arbejdsmarkedstilknytning og befolkningsregistret og ikke mindst fra Forsvaret selv. Og dels af en kvalitativ del hvor der vil blive lave interviews med soldater, pårørende, fagforeningsfolk og eksperter.  

Undersøgelsen vil fx kunne give svar på, om nogle af de tidligere soldater er mere arbejdsløse? Eller om de får bedre løn? Er hyppigheden af selvmord højere? Og hvordan ser det ud mht. skilsmisser?  

”Vi skal overordnet se på mange forskellige emner, men vi har stort fokus på soldaternes psykiske skader og helbred, og hvordan de oplever det. For det er typisk skader, der ikke er så synlige som et amputeret ben, og derfor først skal identificeres,” siger Stéphanie Vincent Lyk-Jensen.  

Sammenligning nødvendig

For at kunne være præcise om de konsekvenser, udsendelserne har for soldaterne, skal forskerne desuden lave en kontrolgruppe, som de kan sammenligne soldaterne med. Det sker ved at konstruere en gruppe af personer, der har job og arbejdsforhold, der minder så meget som muligt om soldaternes. Det kan fx være redningsfolk, der også er udsendt til internationale missioner. Eller det kunne være en gruppe inden for Forsvaret, fordi de er rekrutteret på samme måde, men som  ikke har været udsendt.  

”Det er meget centralt, for hvis vi ikke laver den sammenligning, kan vi ikke vide, om de forhold vi finder hos soldaterne skyldes, at man har været udsendt. Eller om de kan forklares med andre forhold,” understreger Stéphanie Vincent Lyk-Jensen. 

Fakta

publikation Hjemvendte soldater
Forfattere Jens Erik Kofod, Benwell, A.F., Agnete Aslaug Kjær

Søg på sfi.dk