SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Kunsten at lede lærere

Del

Et stærkt fagligt miljø skal være det centrale omdrejningspunkt for skoleledelsen. Kommunen skal støtte skolelederen, og lederuddannelserne bør målrettes mod skoleledere. Sådan lyder vurderingen fra Skolerådets formand Jørgen Søndergaard oven på SFI’s undersøgelse af ledelse i de danske folkeskoler.

Det gør en forskel, om man diskuterer tavleteknik og læringsredskaber på lærerværelset eller om snakken mere handler om fejl i kopimaskinen og den seneste skrivelse fra kommunen. En ny undersøgelse fra SFI viser, at elever lærer mere på folkeskoler hvor ledelsen fokuserer på at skabe et stærkt fagligt miljø.

Undersøgelsen af forholdet mellem skoleledelse og elevernes læring samt lærere og elevers trivsel er efter et udbud bestilt af Uddannelsesstyrelsen på vegne af Skolerådet. SFI-direktør Jørgen Søndergaard er også formand for Skolerådet, og i forlængelse af Skolerådets arbejde giver han her sit perspektiv på undersøgelsen.

Pædagogisk lederskab vigtigt

Jørgen Søndergaard hæfter sig især ved at undersøgelsen – med et enkelt teknisk forbehold – viser at det gavner eleverne, når lederen får skabt et stærkt fagligt miljø blandt lærerne.

”Det er jo rigtigt vigtigt. Og vigtigt at det resultat kommer helt ud i skolerne. Det er ikke nok at have et stærkt fagligt hold. Det er nødvendigt at lederen arbejder med det og tager en aktiv rolle i det pædagogiske lederskab. Et stærkt fagligt miljø er ikke bare et spørgsmål om at hyre de rigtige. Det er også et spørgsmål om ledelsesmæssigt at blive ved med at arbejde med det faglige,” siger han.

Det er jo for så vidt ingen overraskende konklusion at pædagogik skal være kernen i skolen, men ifølge Skolerådets formand er det på baggrund af undersøgelsen relevant at se lidt på de rammer og ressourcer, skolelederne har. Han fremhæver samspillet mellem den kommunale forvaltning og skoleledelsen samt ledernes mulighed for uddannelse.

Kommuner skal forstå skolelederen

Undersøgelsen viser, at skoler med gode faglige resultater ofte arbejder uden stor indblanding fra kommunen. Frihed til at fastlægge faglige mål og til at tilrettelægge undervisningen hænger sammen med gode karakterer. Men det betyder dog ikke, at kommunerne skal lade være med at blande sig, forklarer Jørgen Søndergaard:

”Det kan jo være, at kommunerne blander sig fordi der er nogle særlige udfordringer. Det kan vi ikke se af undersøgelsen. Og så er det ligesom en hønen og ægget-diskussion,” siger han.

Konklusionen bør i stedet være, at forvaltningen skal forstå, hvad der er vigtigt for skolelederen:

”Kommunen bør have fokus på, at få deres skoleledere til i endnu højere grad at spille den rolle, der ser ud til at give pote – nemlig at skabe et stærkt fagligt miljø. Det må være hovedopgaven for kommunen. De skal støtte det, og ikke lave alle mulige andre opgaver og krav til skolelederen, der kan komme på tværs af kerneydelsen,” mener Jørgen Søndergaard.

Den rette uddannelse?

Han fremhæver også et andet vigtigt resultat af undersøgelsen, nemlig at det har en positiv betydning for elevernes læring, hvis skolelederen har en lederuddannelse. Det behøver ikke være nogen længere uddannelse, for at kunne ses på børnenes karakterer.

Men det at lede en skole er ikke det samme som at være leder i fx en forvaltning eller på et plejehjem. Derfor tror Jørgen Søndergaard, at det kunne være givtigt at se på den lederuddannelse, som skoleledere tilbydes:

”Har de uddannelser tilstrækkeligt meget tyngde og fokus i forhold til det, som er vigtigt for skoleledelse? Jeg har en fornemmelse af, at det ikke er tilfældet. Skoleledere tager meget forskellige uddannelser, men det meste af det, der er på markedet, er ikke specifikt for skoleledere. Det er generelle offentlige lederuddannelser, og de kan jo være gode nok, men det gør måske, at man ikke får opbygget tilstrækkelig meget kompetence i det, der er allervigtigst for skoleledere – nemlig udviklingen af det pædagogiske miljø. Så kompetenceudvikling er et oplagt felt at kigge på,” vurderer han.

Undersøgelsen af skoleledelse i folkeskolen er som nævnt bestilt af Uddannelsesstyrelsen på vegne af Skolerådets formandskab. Resultaterne skal indgå i formandskabets beretning til Skolerådet i maj 2012. SFI har gennemført undersøgelsen i samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet og to universiteter i USA.

Fakta

publikation Ledelse, læring og trivsel i folkeskolerne
Forfattere Søren C. Winter, Vibeke Lehmann Nielsen, Anders Rosdahl, Mogens Jin Pedersen, Ulrik Hvidman
Emner Ledelse, Ledelse, Skolegang
Forskningsemne Skole og uddannelse

Søg på sfi.dk