SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Kvinder får mindre ud af at uddanne sig end mænd

Del

Danske kvinder uddanner sig mere end danske mænd, men de får samlet set mindre i lønposen. Lønforskellen mellem de to køn er dog mindsket en smule i de seneste 15 år. Det viser to nye rapporter fra SFI, der belyser sammenhængene mellem løn, køn og uddannelse.

”Vi må konstatere, at selv om kvinderne for flere år siden har overhalet mændene, hvad angår gennemsnitlig uddannelseslængde, så er forskellen mellem de to køns lønniveau fortsat stor.”

Sådan siger seniorforsker Mona Larsen om konklusionerne i to nye SFI-rapporter, der belyser forskellige aspekter af sammenhængen mellem køn, uddannelse og tallet nederst på lønsedlen.

Lønforskellene bliver lidt mindre

Forskellen på, hvad mænd og kvinder tjener, er ganske vist reduceret en smule i løbet af de seneste 15 år, viser tallene. Det handler bl.a. om, at kvinder uddanner sig mere og får bedre jobs, end de gjorde for nogle årtier siden.

De nyeste tal viser, at lønforskellen mellem kønnene på hele arbejdsmarkedet ligger på mellem 13 og 17 pct. Tager man i opgørelsen højde for, at mænd og kvinder ofte tager forskellige uddannelser, søger forskellige typer job og arbejder i forskellige sektorer, er lønforskellen derimod mellem 4 og 7 pct. for arbejdsmarkedet som helhed. Bag disse samlede tal gemmer der sig store forskelle mellem forskellige dele af arbejdsmarkedet.

Mænd i det private, kvinder i det offentlige Selvom lønforskellene altså langsomt bliver mindre i takt med, at kvinder uddanner sig mere, så har kvinderne ikke fået den bonus i lønposen ud af deres uddannelser, som man måske kunne forvente, viser SFI’s analyse.  Selvom danske kvinder samlet set er mere uddannede end danske mænd, får de ikke det samme økonomiske udbytte af deres uddannelse som mændene.

”Når vi ser på hele arbejdsmarkedet, finder vi, at lønforskellen mellem en uuddannet og en uddannet mand samlet set er større end lønforskellen mellem en uuddannet og en uddannet kvinde – det vil sige, at mænd får et højere afkast af at uddanne sig end kvinder. Men igen er der selvfølgelig store forskelle mellem de enkelte sektorer”, forklarer Mona Larsen.

En del af forklaringen er, at mænd oftere arbejder i den private sektor, hvor den investering, de har gjort i deres uddannelse, kan omsættes i en højere løn – mens kvinder i højere grad arbejder i den offentlige sektor. Relativt set er der desuden større forskel mellem mænds og kvinders løn i det private, også når man korrigerer for forskellene i fx arbejdsfunktion og uddannelse.

Højere afkast, men lavere faktisk løn

I stat og kommuner er lønforskellen mellem kvinder og mænd mindre end på det private arbejdsmarked. Og, viser beregningerne, kvinders lønafkast er lidt større end mænds i hele den offentlige sektor. Det vil sige, at offentligt ansatte kvinder får lidt mere ud af at uddanne sig end offentligt ansatte mænd, når man sammenligner med uuddannede i samme sektor. Ikke desto mindre ligger kvinders faktiske timeløn – uanset uddannelsesniveau – stadig under mændenes, også i det offentlige. Men tallene står ikke stille, understreger Mona Larsen: 

”Vi kan jo se et fald i lønforskellen mellem de to køn, især i den offentlige sektor, når vi kigger over en længere periode - og det bliver spændende at se, om det fald fortsætter fremover”, slutter seniorforskeren. 

Fakta

publikation Mere uddannelse, mere i løn?
Forfattere Mona Larsen, Helle Sophie Houlberg Petersen
Emner Arbejdsmarkedet, Skole og uddannelse, Ligestilling, Virksomheder, Kompetencer
Forskningsemne Beskæftigelse og arbejdsmarked

Søg på sfi.dk