SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Læreren under lup

Del

Den hidtil største undersøgelse af sammenhængen mellem lærere, undervisning og elevernes præstationer ved eksamensbordet er netop udkommet. Den viser bl.a., at faste og tydelige rammer for både det sociale og faglige fællesskab i klassen giver dygtigere elever. ”Jeg vil helt klart anbefale, at man tager den her rapport op ude på de danske skoler,” siger Grethe Andersen fra Skolerådets formandskab.

Bred viden om lærere og elevpræstationer

Rapporten er en antologi og indeholder analyser af en række centrale elementer i forholdet mellem lærere og elevpræstationer:
 

  • Kvalitativ analyse af undervisning og lærertænkning
  • Undervisningsformer og -metoder
  • Undervisningsstrategier
  • Klassemiljø
  • Lektiearbejde
  • Lærernes teamsamarbejde
  • Motivation og motivationskilder
  • Lærernes baggrund: Kompetencer, køn og erfaring
  • Klassestørrelse og undervisningstid
  • Lærernes arbejdstidsaftaler

Lærernes rolle i den danske folkeskole har stået højt på dagsordenen i den seneste tid. En ny SFI-rapport giver et bredt indblik i sammenhængen mellem lærerne, undervisningen og elevernes præstationer ved eksamen i 9. klasse.

Tydelige og faste rammer gavner

Hovedkonklusionen i rapporten er, at faste og tydelige rammer gavner alle elever. En lærer, der kan sikre ro i klasseværelset og konsekvent sørger for, at aftaler bliver overholdt, er et godt udgangspunkt for gode karakterer. Og en lærer, som har tydelige og høje forventninger til eleverne, gavner også elevernes præstationer.

Den konklusion er interessant, vurderer Grethe Andersen. Udover at være leder på Vester Mariendal Skole i Aalborg, sidder hun i Skolerådets formandskab, og resultaterne får hende til at overveje, om læreren med stor autoritet, der røg ud med den ”sorte skole”, måske skal lidt frem igen:

”Det er læreren, der skal være den styrende i klassen, og det understøtter forskningen. Jeg siger fx til mine lærere, at hvis eleverne skal arbejde i grupper, så er det jer, der bestemmer, hvordan grupperne skal organiseres. Det er læreren, der har den faglige indsigt og kender elevernes læringsbane i forhold til de læringsmål, der nu er sat. Der er læreren, der har ansvaret for, at eleverne lærer så meget som muligt,” forklarer hun.

Ny forståelse af differentieret undervisning

Undersøgelsen viser også, at når læreren strukturerer sin undervisning, er en god klasserumsleder og skaber et tillidsfuldt læringsmiljø, så gavner det især de socialt svagere elever. Det samme gælder, hvis læreren er meget optaget af de faglige resultater. For Grethe Andersen giver det anledning til at overveje en ny forståelse af, hvad det vil sige at lave differentieret undervisning:   ”Undersøgelsen viser, at differentieringen allerede ligger i den måde, læreren går ind og fortæller eleverne, hvad det er, de skal lave i dag, og sætter rammer for undervisningen på. Vi er i den danske folkeskole faktisk ret usikre på, hvad det vil sige at differentiere undervisningen. Vi har nok haft for meget fokus på stoffet, altså hvordan skal stoffet bearbejdes og præsenteres. Ligesom vi har haft meget fokus på holddannelse, hvor vi fx fordeler børnene efter niveau eller køn eller interesse Men her får vi faktisk et bud på, hvad undervisningsdifferentiering også kan være: At kunne sætte faste og klare rammer for undervisningen, dvs. kort og klart præsentere dagsorden og mål for timen og så gå i gang. På den måde kan de stærke elever gå hurtigt i gang, og læreren få tid til at støtte de lidt svagere, som har brug for mere hjælp,” siger hun.

Viden skal ud i skolerne

I det hele taget er Grethe Andersen begejstret for rapporten. Det er vigtigt, at der nu er kommet klare resultater om en dansk kontekst, vurderer hun: 

”Når vi diskuterer evidens eller international forskning, så kommer argumentet ofte, at ’det er jo ikke dansk, det sker et helt andet sted i verden’ eller ’vi er anderledes i Danmark’. Men her har vi for en gangs skyld noget dansk guld, og jeg vil helt klart anbefale, at man tager den her rapport op ude på de danske skoler,” siger Grethe Andersen.

Fakta

publikation Lærere, undervisning og elevpræstationer i folkeskolen
Forfattere Søren Winter, Vibeke Lehmann Nielsen
Emner Skole og uddannelse, Kompetencer, Skolegang
Forskningsemne Skole og uddannelse

Søg på sfi.dk