SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Lønforskelle: En mistet million i løbet af et arbejdsliv

Del

Der er betydelige lønforskelle mellem mænd og kvinder i industrien, der udfører stort set det samme arbejde. I 3F vil man bruge rapporten som afsæt for en diskussion af årsager og forhold på de enkelte arbejdspladser.

”Hvis man går ud fra timelønnen hos vores medlemmer i metalindustrien, så svarer en lønforskel mellem mænd og kvinder på fx 10% til over en million kroner over et livsforløb – og det er jo også penge, der ikke bliver indbetalt pension af. Så de her tal viser, at vi bestemt ikke er i mål endnu.”

Sådan siger konsulent i fagforbundet 3F, Annelise Rasmussen, om resultatet af en ny SFI-rapport. På bestilling fra 3F har SFI set nærmere på lønforskellene mellem mænd og kvinder, der arbejder ’på gulvet’ i industrien – fx med fremstilling af mad, elektronik, medicin, tøj eller møbler.

Sammenlignelige funktioner, forskellig løn

Rapportens tal viser, at der samlet set er en betydelig forskel på mænds og kvinders løn i sektoren: Hver gang en mandlig medarbejder får 100 kroner i timeløn, får en kvindelig ditto i gennemsnit 89 kroner.

I 3F er man glad for rapporten, men mindre glad for de forhold, den dokumenterer, fortæller Annelise Rasmussen: ”Det er lidt rystende at se, at selv når man går så langt ’ned’ i et område, ser man stadig den her lønforskel mellem mænd og kvinder for arbejde, man faktisk må sige er det samme – for det er jo sammenlignelige funktioner, SFI har set på her.”

Rapportens analyse bygger på løndata om medarbejdere mellem 25 og 59 år, der arbejder i den private sektor med såkaldt håndværkspræget arbejde eller operatør- og monteringsarbejde.

Viden kan bruges af tillidsmænd

Rapporten viser, at kvindernes efterslæb er størst på arbejdspladser indenfor tekstilindustrien, mens det er mindst i medicinalindustrien. De mindste arbejdspladser har de største forskelle mellem mænds og kvinders timeløn – og jo større andelen af kvinder er på arbejdspladsen, jo større er lønforskellene mellem mænd og kvinder. Og så er lønforskellene mellem mænd og kvinder, der er medlemmer af 3F, samlet set mindre end generelt på området.

Der er med andre ord store variationer indenfor sektoren, og rapporten understreger, at man ikke ud fra tallene kan afgøre, hvilke forhold og årsager, der ligger bag forskellene. Det samme påpeger Annelise Rasmussen:

”Der kan sagtens være saglige grunde til, at der er lønforskelle, så man kan ikke på baggrund af SFI’s rapport konkludere, at der finder diskrimination sted. Men vi kan bruge oplysningerne til at få et klarere billede, hvad vores tillidsmænd skal være opmærksomme på, når de sidder ude på arbejdspladsen og forhandler løn.”

3F’s første skridt har derfor været at indkalde til et møde for de relevante tillidsrepræsentanter, hvor rapportens forfatter, seniorforsker Mona Larsen, bl.a. vil være til stede og redegøre for resultaterne.

”På den måde kan vi bruge rapporten som afsæt for en diskussion af, hvordan det ser ud på de enkelte arbejdspladser, og hvad årsagerne er til, at vi ser den her lønforskel”, slutter Annelise Rasmussen. 

Fakta

publikation Lønforskelle mellem mænd og kvinder i industrien
Forfattere Mona Larsen
Emner Arbejdsmarkedet, Ligestilling, Virksomheder
Forskningsemne Beskæftigelse og arbejdsmarked

Søg på sfi.dk