SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Manglende kendskab til lovgivning koster støttejob

Del

Kun lidt over halvdelen af de socialt engagerede virksomheder er i 2012 blevet kontaktet af et jobcenter. Det er blot ét af resultaterne i en netop udgivet SFI-rapport, der også viser, at der ikke er sket den store udvikling i andelen af virksomheder, der påtager sig et socialt engagement.

”Jeg synes det er givende. Man får hele samfundet ind i sin virksomhed”, det fortæller Thomas Rude Hornum, der er souschef i Bauhaus Ishøj.

Bauhaus Ishøj er en af de virksomheder, der tager socialt ansvar. Siden de åbnede for fire år siden, har der været folk ansat på særlige vilkår. I øjeblikket er der 2-3 ansat i både virksomhedspraktik og tilskudsjob, og derudover har de også en række fleksjobbere blandt de i alt 100 ansatte.

Interesse for at ansætte og fastholde medarbejdere

I Danmark er der en række støttemuligheder i forhold til at ansætte og fastholde medarbejdere, der er i fare for at miste arbejdsmarkedstilknytningen. Lovgivningen på området kan dog være svær at gennemskue, og blandt andet en god kontakt til jobcentrene er derfor afgørende for, om virksomhederne formår at ansætte nye medarbejdere.

SFI har netop udgivet en rapport, der beskriver de konkrete indsatser og holdninger, der er til virksomhedernes sociale engagement. Her kan det blandt andet læses, at mellem en tredjedel og en fjerdel af virksomhederne i høj grad eller nogen grad har forbehold over for ansættelse af personer med psykiske lidelser. Anderledes står det til for personer med nedsat arbejdsevne, som virksomhederne er positivt indstillet på at ansætte. Samtidig viser resultaterne, at der ikke er sket en stigning i andelen af virksomheder, der er socialt engagerede. Til gengæld er virksomhederne i stigende grad interesserede i at fastholde medarbejdere - også uden social støtte.

Jobcentrene skal på banen

At man hos Bauhaus Ishøj ansætter folk, der ellers var i fare for at ryge ud af arbejdsmarkedet skyldes blandt andet, at kontakten til jobcentret er god. ”Jeg bliver ofte kontaktet med henblik på at ansætte nye medarbejdere”, fortæller Thomas Rude Hornum.

Ikke alle virksomheder giver udtryk for det samme gode samarbejde med jobcenteret som Thomas Rude Hornum gør. Kun 54 procent af virksomhederne har angivet, at de er blevet kontaktet af et jobcenter. Det står i kontrast til, at netop jobcentrene spiller en afgørende rolle, når det kommer til, om virksomhederne ansætter folk i f.eks. løntilskud eller formår at fastholde medarbejderne. I rapporten bliver det fastslået, at der er en positiv sammenhæng mellem, om virksomhederne har en god kontakt til jobcenteret, og om der er ansat en person med offentlig støtte. I 2010 angav 57 procent, at de var blevet kontaktet.

Udfordringer

Især mindre virksomheder oplever mindre kontakt til jobcentret sammenlignet med de større virksomheder, her er kun 48 procent blevet kontaktet, hvilket gør at de ikke kender til alle de støttemuligheder der er.

Resultaterne fra SFI-rapporten viser, at der er et uudnyttet potentiale for socialt engagement hos de små virksomheder. Hvis lovgivningen skal have betydning, så kræver det at virksomhederne har kendskab til den, og her spiller jobcentrene en central rolle, understreger forskerne. 
I rapporten konkluderes det, at jobcentrene har en central rolle som både informationscentral, jobformidler og støtteyder. Også Thomas Rude Hornum fortæller, at lovgivningen kan være svær at gennemskue.

Årlige undersøgelser

SFI har siden 1998 årligt kortlagt de danske virksomheders sociale engagement. Formålet med de årlige kortlægninger er at overvåge udviklingen i arbejdsmarkedets rummelighed og virksomhedernes sociale engagement. Der er skiftevis fokus på virksomhedernes og lønmodtagernes oplevelser af samt holdninger til virksomhedernes sociale engagement og arbejdspladsernes rummelighed.

Undersøgelsen er finansieret af Beskæftigelsesministeriet. 

Fakta

publikation Virksomheders sociale engagement: Årbog 2013
Forfattere Helle Holt, Vibeke Jakobsen, Søren Jensen
Emner Arbejdsmarkedet, Fleksjob, Sygefravær, Virksomheder
Forskningsemne Beskæftigelse og arbejdsmarked

Søg på sfi.dk