SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Med små skridt ud af isolationen

Del

Knap hver fjerde førtidspensionist vil gerne have en mere aktiv hverdag, men de har brug for hjælp og støtte til at komme ud, viser en ny SFI-rapport. Sådan en støtte giver projekt Aktivt Liv i Randers Nordby til områdets førtidspensionister. Det tager tid og foregår med små skridt, men det hjælper, fortæller projektleder Sonja Björg Gudnadottir.

Frivilligt arbejde, kurser – eller bare et sted at komme og være sammen med andre. Det er ønsket for knap hver fjerde danske førtidspensionist. Men mange har brug for nogen at følges med, hvis de skal gøre alvor af ønsket om at engagere sig mere i lokalsamfundet.

Det viser SFI-rapporten Lokal integration af førtidspensionister, som bygger på spørgeskemaer til knap 1800 førtidspensionister mellem 20 og 59 år. Undersøgelsen er bestilt af Pensionsstyrelsen og udført af forsker Joannes Jacobsen og forskningsassistent Maia Lindstrøm fra SFI.

Ud og møde andre mennesker

I projekt Aktivt Liv i Randers tilbyder de netop sådan en støtte, der efterlyses i rapporten. Og det har mange af områdets førtidspensionister benyttet sig af, fortæller projektleder Sonja Björg Gudnadottir.

”I starten var det mest dem, der var lidt aktive i forvejen, der kom hos os og gerne ville have hjælp til at lave noget mere, men nu begynder vi også at se dem, der ikke kommer så meget ud i forvejen. Ønskerne kan være meget forskellige, men de fleste vil simpelthen gerne ud og møde andre mennesker og få noget socialt netværk.”

Projekt Aktivt Liv har til huse i boligområdet Nordbyen. Her står ca. 50 % af beboerne udenfor arbejdsmarkedet, og blandt områdets ca. 1500 husstande er der 300 førtidspensionister. Projektet er en del af en helhedsplan for området, der frem til 2013 tilbyder en række aktiviteter til beboerne. Landsbyggefonden, de lokale boligorganisationer og Randers Kommune står bag projektet. 

De bekymrede og de isolerede

Projekt Aktivt Liv kommer i kontakt med alle typer førtidspensionister – unge og ældre, nytilkendte og gamle i gårde. Undertiden henvender folk sig, straks de har fået tilkendt pensionen, fortæller Sonja Björg Gudnadottir.

”De nye førtidspensionister kommer her, fordi de er bekymrede. De har måske stræbt i årevis for at få tilkendt førtidspension, og når det så lykkes, bliver de urolige for, om de nu bliver socialt isolerede. Pludselig er der ikke længere nogen, der stiller krav til dem”, siger hun. 

Andre har været førtidspensionister i mange år, nogle på grund af en psykisk lidelse. SFI’s tal viser, at også denne gruppe, der fx kan lide af svær angst og depression, gerne vil have en mere aktiv hverdag, hvis de får lidt hjælp. Det kan Sonja Björg Gudnadottir nikke genkendende til, men det kræver tid og tålmodighed at lokke dem ud af isolationen.

”Det starter fx med at jeg kommer på besøg hos dem det første stykke tid. Så begynder de måske at komme i den åbne cafe, jeg holder, hvor de møder andre i samme situation – og så småt begynder de at ville noget mere. Det kan fx være at blive frivillig en af vores mange foreninger i området. Men det tager lang tid og er med meget små skridt”, fortæller hun.

De psykisk sårbare førtidspensionister har brug for at deltage i aktiviteter på særlige vilkår, fortæller Sonja.

”Mange af dem er jo psykisk ustabile, og kan ofte kun deltage mere ad hoc i aktiviteter. På den måde er det lettere at finde frivilligt arbejde til dem, der er førtidspensionister på grund af en fysisk lidelse, for de har jo ofte et arbejdsliv bag sig og er stabile. Men vi gør hvad vi kan, for alle har jo brug for kontakt og fællesskab”, slutter hun. 

Fakta

publikation Lokal integration af førtidspensionister.
Forfattere Joannes Jacobsen, Maia Lindstrøm
Emner Førtidspension, Marginalisering, Levevilkår, Samfundsdeltagelse
Forskningsemne Udsatte grupper

Søg på sfi.dk