SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Mulighed for unik indsigt i de ældres levevilkår

Del

I fremtiden får vi flere og flere ældre som naboer til vores parcelhus i forstaden, og gennemsnitsalderen vil stige på medbeboerne i lejlighedsopgangen i den indre by. Der bliver flere ældre, og derfor kan det være interessant at forstå, i hvilken retning pilen peger for vores ældres ve og vel og evne til at klare sig selv. Det er der mulighed for med hjælp fra Ældredatabasen.

Siden 1997 har man spurgt ældre kvinder og mænd, hvordan de har det, efter at have rundet de halvtreds. Og svarene er gemt i Ældredatabasen.

Ældredatabasen giver mulighed for at se på de ældres overordnede levevilkår. Det drejer sig for eksempel om at se på de ældres boligforhold, sociale relationer, helbred og hukommelse eller arbejdsmarkedsforhold som tilbagetrækningsalder og vurdering af arbejdsmiljø samt brugen af offentlige ydelser.

Heidi Hesselberg Lauritzen er videnskabelig assistent hos SFI, og hun forklarer, at med så meget materiale, som Ældredatabasen ligger inde med, åbnes der op for en rig mulighed for alle til at dykke ned i de enkelte detaljer, som kan gøre os klogere på, hvordan ældrebefolkningen i Danmark ser ud og har udviklet sig over tid.

Heidi Hesselberg Lauritzen har senest brugt Ældredatabasen i forbindelse med hendes forskning om de ældres ressourcer og behov, og hun mener, at Ældredatabasen har nogle styrker, som giver en unik indsigt i de danske ældre.

”Det unikke ved en forløbsundersøgelse som Ældredatabasen er, at vi kan følge forskellige generationer af ældre gennem deres alderdom og samtidig se, hvilke forandringer der over tid er sket i ældres ressourcer og behov for et givent alderstrin. Det giver os muligheden for fx at undersøge udviklingen i ældres helbred over tid og dertil se på, hvad denne udvikling skyldes,” siger Heidi Hesselberg Lauritzen. 

Udforske samfundsudvikling

Med muligheden for at følge og sammenligne de danske ældre igennem alderdommen, er der basis for at forske i et hav af udviklinger og tendenser omkring de ældres velbefindende.

Graver man dybt i Ældredatabasens væld af information, kan man blandt andet tage et kig på de ældres sociale relationer, som bidrager til tryghed, social støtte og socialt samvær, og som gør den ældre bedre i stand til at klare sig selv.

”Ud over ældres helbredssituation og fysiske aktivitetsniveau, kan vi ifølge vores rapport se, at ældres samlivsstatus er et af de forhold, som kan belyse udviklingen af behovet for hjemmehjælp hos de ældre, men vi er ikke gået i dybden med hvorfor, det er sådan,” siger Heidi Hesselberg Lauritzen, som tilføjer, at SFI rapporten, som hun er medforfatter til, for eksempel kan være et springbræt for andre til blandt andet at undersøge, hvorfor det forholder sig sådan. 

Søg på sfi.dk