SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Når demente skal lægge bilnøglerne

Del

Hvornår skal man holde op med at køre bil, hvis man er tiltagende dement? Hvad gør man som pårørende? Hvilken støtte mangler man? Det er nogle af de spørgsmål, seniorforsker Anu Siren fra SFI forsøger at besvare i et nyt forskningsprojekt. Projektet skal bidrage til mere viden om processen med at lægge bilnøglerne fra sig, når man er dement.

”Der findes faktisk ikke særlig meget forskning om den proces, demente gennemgår, når de skal holde op med at køre bil. 

Med dette projekt forsøger vi at kortlægge udfordringerne i den proces, både for den demente bilist og de pårørende, men også for lægerne, så vi kan finde ud af, hvordan vi bruger ressourcerne bedst,” fortæller Anu Siren, seniorforsker hos SFI. 

Stigende antal demente

Omkring 85.000 danskere lider af demens, og ca. 400.000 er pårørende til demente. Befolkningen bliver ældre, og derfor vokser antallet af personer med aldersrelaterede sygdomme som blandt andet demens.

En af de hverdagsaktiviteter, der er meget berørt af sygdommen, er bilkørsel. De fleste med demens bliver før eller siden nødt til at holde op med at køre bil. 

Men hvis man har kørt bil hele sit liv eller på anden måde har været afhængig af den mobilitet, det giver, kan processen blive lang, belastende og utryg. Derfor er det også vigtigt at undersøge, hvordan man gør den så let som muligt.

De pårørendes sygdom

At holde op med at køre bil er et tabubelagt emne, som kan være vanskeligt at tage op. Det er tit de pårørende, som ender med at tage initiativet til den vanskelige samtale med den demente. 

For de pårørende er et af de store dilemmaer angsten for, at den demente skal komme ud for et trafikuheld, og på den anden side respekten for den dementes værdighed. 

Derfor er det vigtigt at målrette støtten bedre i de familier, der har demens tæt på livet. 
”Jeg håber på at få noget viden om, hvordan de pårørende oplever processen og blive klogere på hvilke konflikter, der skal tages hånd om,” fortæller Anu Siren. 

Udfordringen med demens og kørsel er kompleks, da den i høj grad rammer de pårørende. Derfor bliver demens ofte kaldet de pårørendes sygdom, og den rammer familier meget forskelligt. 
Alligevel kan projektet give nogle idéer om hvilke faktorer, der gør sig gældende i den her proces. 

Forløbet

Projektet vil undersøge dementes kørselsophør gennem familiemedlemmer og lægers perspektiver. På den måde kan undersøgelsen kaste lys over, hvilke redskaber henholdsvis læger og familiemedlemmer har brug for.

Undersøgelsen vil både bygge på spørgeskemaer til familiemedlemmer og læger, der har kontakt til demente, og på kvalitative interviews med pårørende til demente.

Projektet bliver en kortlægning af hele problemstillingen, og skal give en bredere viden om og forståelse for demens og processen med at holde op med at køre bil. Resultaterne forventes i december 2015, og kan blandt andet bruges af forskellige interesseorganisationer, der ofte møder de demente og deres pårørende, såsom Ældresagen og Alzheimerforeningen. 

Søg på sfi.dk