SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Når far er i fængsel

Del

Hvordan ser livet ud for et barn, hvis ene forælder er i fængsel? Hvilke problemer oplever de i hverdagen, og hvilke indsatser kan hjælpe dem? Det er nogle af de spørgsmål, et nyt forskningsprojekt fra SFI skal besvare.

Der er sket en markant stigning i anvendelsen af fængselsstraf i Danmark gennem det seneste årti. Men fængselsstraffen berører ikke kun den indsatte. Også familielivet og især børnene er udsatte.

SFI-forsker Helene Oldrup står i spidsen for et nyt projekt, der skal kortlægge, hvilke behov børnene har, og hvordan man imødekommer dem.

”Målet er at udvikle nogle konkrete løsningsforslag, til socialrådgivere, lærere og pædagoger, m.m., der til hverdag beskæftiger sig med børn af fængslede,” fortæller Helene Oldrup.

En overset gruppe

Tidligere forskning har vist, at børn af indsatte bl.a. oplever usikkerhed, tabu, fattigdom og stigmatisering. Men forskningen har ikke beskæftiget sig så meget med børnenes hverdagsliv i Danmark. 

Omkring 6 % af en børneårgang oplever, at mindst én forælder har afsonet en dom.
Det tal svarer nogenlunde til andelen af børn, der bliver anbragt uden for hjemmet eller andelen af børn, der lever i konstant fattigdom.. 

Forældres fængsling er derfor næsten et lige så udbredt fænomen som andre sociale fænomener, der har fået meget mere forskningsmæssig og politisk opmærksomhed. Derfor kommer forskningsprojektet også til at kaste lys over en hidtil overset gruppe.

Børnenes fortællinger

For mange børn medfører en forælders fængsling usikkerhed om fremtiden og følelser af skam. Det gælder også i deres skoleliv, hvor børnene oplever mindreværd og ofte bliver udsat for mobning.

Derfor inddrager undersøgelsen både kvantitative og kvalitative data, men hvor udgangspunktet for projektet bliver børnenes egne oplevelser og fortællinger om hverdagslivet. 

Dataindsamlingen består af et spørgeskema, der som det første i Danmark, har børnene som respondenter. Derudover bliver 20-30 børn interviewet om deres oplevelser og udfordringer i hverdagen. 

Det giver en unik mulighed for at undersøge fængslingens betydning for børnene, set gennem deres egne øjne. Hvordan er deres forhold til familien, kammeraterne og lærere og pædagoger?
Derudover giver projektet en større viden og nye data om den hidtil oversete gruppe.

Undersøgelsen strækker sig over 18 måneder. Egmont Fonden støtter projektet, som bliver færdigt i december 2015.

Søg på sfi.dk