SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Når lejere sættes på gaden

Del

Bliver lejere, der er anvist af kommunen til en bolig, oftere sat ud end andre lejere? Hvordan kan det være, at der er stor forskel på kommunernes praksis? Hvilke oplevelser har de udsatte lejere med den kommunale hjælp? Det er nogle af de spørgsmål, forskere fra SFI håber at få besvaret i en ny stor undersøgelse af lejerudsættelser.

I 2008 udgav forskere fra SFI den første tilbundsgående undersøgelse af, hvorfor lejere bliver sat ud af deres bolig. Nu skal der laves en ny runde, hvor materialet bliver opdateret til 2010, og der kommer fokus på flere emner. 

Det store spørgsmål er naturligvis, hvorfor et voksende antal lejere ifølge domstolsstyrelsens opgørelser mister deres bolig. Siden den første undersøgelse blev foretaget, har det været en række forskellige forebyggende tiltag for at nedbringe antallet af udsættelser. Fx at de almene boligorganisationer skal underrette kommunerne, når der indledes en udsættelsessag med én af kommunernes borgere. Ideen er at få kommunerne involveret så tidligt som muligt, så man sammen har mulighed for at finde en løsning og undgå udsættelse.

Derfor vil undersøgelsen se nærmere på, hvordan den kommunale sagsbehandling foregår. Der er nemlig overraskende stor forskel på, hvordan de forskellige kommuner håndterer sager, hvor deres borgere bliver sat ud af boligen eller er i risiko for det – og stor forskel mellem kommunerne ifht. hvor mange, der bliver sat ud af deres bolig. Så det er vigtigt at afdække samarbejdet mellem kommune, boligorganisation og lejer og få et overblik over årsagerne til, hvorfor folk ender at miste deres bolig. 

Hvilken hjælp fik du?

En vigtig del af undersøgelsen bliver derfor også at interviewe en stor gruppe lejere, der har mistet deres bolig – stikprøven er på 1500. Ønsket er, at få indblik i hvordan de har oplevet samarbejdet med kommunen. Hvilken hjælp fik de tilbudt – eller fik de ingen hjælp? Den første undersøgelse viste, at en stor del af lejerne ikke havde søgt om boligstøtte. En ydelse, der muligvis kunne have betydet, at de fik så meget styr på deres økonomi, at de kunne have betalt deres husleje. Et hovedresultat var, at de der bliver sat ud har en lav indkomst, ofte har en stor gæld og tilkender at de kan have svært ved at administrere deres økonomi. 

”I 2008 fandt vi, at op imod hver femte lejere, der blev sat ud af boligen, året efter ikke havde et sted at bo og dermed var hjemløs. Det er et alarmerende resultat, som vi skal have fokus på. Spørgsmålet er om flere mennesker, som har det svært socialt og økonomisk, bliver skubbet endnu længere ud af samfundet, når de mister boligen, og dermed får det endnu sværere ved komme på fode igen”, siger Gunvor Christensen fra SFI.

Resultaterne af denne undersøgelse vil blive offentliggjort i foråret 2012. 

Søg på sfi.dk