SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Ny Campbell-undersøgelse fra SFI

Del

SFI’s forskere har samlet den eksisterende effektforskning om en amerikansk familie-indsats, der skal afhjælpe stofmisbrug blandt unge mennesker. Det sker som en del af det internationale Campbell-samarbejde. Undersøgelsen giver ikke noget overbevisende argument for at indføre indsatsen i Danmark.

FAKTA OM FORSKNINGSOVERSIGTEN

 

  • Forskerne har undersøgt effekten af indsatsen på unge i alderen 11-21 år, der bruger ikke-opioide rusmidler, dvs. fx hash, amfetamin, ecstasy og kokain
  • Effekten er undersøgt ved at sammenligne BSFT med en række andre behandlingsmetoder (betegnet: individual and group therapy, parent training groups, non-manualized family therapy, case management, participatory learning group intervention, minimum contact group og 12-step program).
  • I forskningsoversigten indgår i alt tre undersøgelser med i alt 806 personer Alle tre undersøgelser er fra USA.
  • Undersøgelserne er alle lodtrækningsforsøg, hvor BSFT behandling sammenlignes med andre behandlingsformer. Der er lavet metaanalyse på de tre undersøgelser for at få et samlet billede af effekten af indsatsen.
  • De tre fundne undersøgelser er for usikkert et grundlag at konkludere noget entydigt ud fra.

 

Stofmisbrug blandt unge er et alvorligt problem i stort set alle lande. De unges misbrug kan gøre det svært at gennemføre en uddannelse, og det har store sundhedsmæssige og sociale konsekvenser. Derved skaber misbruget også problemer for det samfund, de unge er en del af og skal være med til at bygge op. Derfor er det afgørende at finde effektive indsatser, der kan hjælpe unge, som er kommet ud i et stofmisbrug.

Brief Strategic Family Therapy (BSFT) er en problemorienteret familieindsats. Gennem terapi for hele den unges familie forsøger man at påvirke problemer og handlemønstre i familien, som kan have betydning for, om den unges stofmisbrug reduceres. Behandlingen er udbredt i bl.a. USA.

Som en del at arbejdet med at finde effektive redskaber i kampen mod unges misbrug, har SFI’s forskere undersøgt, om BSFT er mere eller mindre effektiv end andre indsatser. De indsatser, der er sammenlignet med, er bl.a. individuel eller gruppeterapi eller forældretræningsprogrammer.

OM FORSKNINGSMETODEN

 

  • En Campbell forskningsoversigt (Campbell review) er en kvantitativ effektundersøgelse, der systematisk indsamler, kvalitetsvurderer og statistisk sammenstiller alle tilgængelige undersøgelser, der beskæftiger sig med én bestemt indsats på det sociale område.
  • Forskningsoversigterne laves ud fra en omhyggeligt tilrettelagt metode, hvor uafhængige forskere kvalitetstjekker forfatternes fremgangsmåde (ekstern peer-review).
  • Forskningsoversigterne giver mulighed for at etablere et samlet videnskabeligt funderet handlingsgrundlag.

 

Ingen forskel i forhold til anden behandling

Forskerne har kun fundet tre kvalificerede lodtrækningsforsøg med i alt 806 personer til undersøgelsen. På den baggrund må de konstatere, at BSFT tilsyneladende ikke giver bedre forhold i familien eller afhjælper de unges misbrug mere, når man sammenligner med andre typer lignende behandling. Det betyder dog ikke, at indsatsen ikke påvirker de unge eller deres familier. Forskerne kan bare ikke i det relativt spinkle datagrundlag finde nogen forskel på BSFT og anden behandling. Derfor kan undersøgelsen ikke bruges til fremhæve BSFT som en særligt effektiv behandling af unges stofmisbrug.

Til gengæld synes BSFT at være bedre til at fastholde de unge i behandlingen. Men eftersom det er uklart, om indsatsen er effektiv, er det svært at bruge den forbedrede fastholdelse som argument for at introducere BSFT.

Flere undersøgelser på vej

Undersøgelsen er en del af det internationale Campbell-samarbejde. SFI-forskerne bag undersøgelsen er i Campbell-regi i gang med at undersøge effekten af en række forskellige former for familie-terapi som indsats mod unge menneskers stofmisbrug. 

Søg på sfi.dk