SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Ny SFI-direktør søger fælles dagsorden

Del

Agi Csonka vender tilbage som direktør for den institution, der i sin tid har formet hendes tilgang til vidensproduktion. For hende er anvendt forskning det centrale i SFI’s virke og hun vil bl.a. arbejde på en fælles dagsorden med alle, der har en aktie i at levere velfærdsydelser.

Agi Csonkas karriere

 

  • 2013-: Direktør, SFI
  • 2007-2013: Direktør, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
  • 2003-2007: Sektionschef, afdelingschef, TDC
  • 2000-2003: Chefkonsulent, manager, business manager, Rambøll Management
  • 1993-2000: Forsker, SFI
  • 1989-1993: Uddannelseskonsulent, Arbejdsmarkedsstyrelsen
  • 1987-1989: Forskningsmedarbejder, Nordisk Ministerråd

 

Den 2. september har SFI’s nye direktør, Agi Csonka, første arbejdsdag på SFI. Hun vender dermed tilbage til den institution, hvor hun har trådt sine barnesko som forsker, og som ifølge hende selv har formet hele hendes tilgang til vidensproduktion og forskning. Og hun var ikke var et øjeblik i tvivl om, at hun skulle søge stillingen, da hun fandt ud af, at Jørgen Søndergaard ville træde tilbage.

”For mig repræsenterer SFI en form for synergi mellem alt det, jeg har lavet i mit arbejdsliv og alt det, jeg brænder for. I direktørstillingen på SFI får jeg mulighed for at bruge alle de redskaber, jeg har samlet – min forskerbaggrund, min ledelseserfaring fra både private og offentlige organisationer og min erfaring fra kundedrevet virksomhed,” forklarer Agi Csonka, der kommer til SFI efter seks år som direktør i Danmarks Evalueringsinstitut.

Hun er meget bevidst om, at det er et andet SFI, hun kommer til, end da hun for over 14 år siden arbejdede som SFI-forsker. Siden har hun arbejdet med mange former for vidensproduktion og set forskningen fra forskellige vinkler, og SFI har selvfølgelig også udviklet sig (læs her).

Dilemma i anvendt forskning

Agi Csonka er imidlertid meget klar i sin vurdering af, hvilken retning SFI skal bevæge sig i fremover. SFI skal først og fremmest levere anvendt forskning, dvs. at man forholder sig til de centrale samfundsmæssige udfordringer og empirisk afdækker mønstre og praksis og adfærd. Men det er ikke helt enkelt, forklarer hun:

”Det ligger et dilemma i udtrykket anvendt forskning, som Jørgen (Søndergaard, red.) også har fokuseret meget på. Man skal selvfølgelig levere forskning, der lever op til internationale standarder. Men de internationale standarder for god forskning omfatter faktisk ikke, at forskningen skal være anvendelsesorienteret eller samfundsmæssig relevant. Så i forskningsverdenen bliver man ikke belønnet for at være anvendelsesorientret. Men det omkringliggende samfund forventer, at SFI’s forskning bidrager til udvikling af velfærdssamfundet. Det er to forskellige målestokke for, hvornår SFI lykkes, og det kræver en indsats at leve op til begge på samme tid,” siger Agi Csonka.

Fælles dagsorden om anvendelighed

Netop det med at gøre SFI’s viden anvendelig, optager den nye direktør meget. Og hvis viden skal være anvendelig, kræver det, at man er enig om, hvad den skal anvendes til. Derfor lægger Agi Csonka op til åben dialog med den social- og velfærdsfaglige verden uden for forskerkontorene:

”Jeg vil gerne arbejde sammen med vores vigtigste interessenter for at få et billede af, hvad er de store strategiske dagsordner på de forskellige velfærdsområder. Hvis vi sammen kan få et bedre billede af det, så kan vi på SFI blive bedre til at stille forskningsspørgsmål, som vores interessenter kan drage nytte af. Det er vigtigt at lytte til og have en dialog med alle dem, der har en aktie i at levere velfærdsydelser,” understreger hun.

Det er på mange måder en stor arv, Agi Csonka skal løfte efter Jørgen Søndergaards 18 år i direktørkontoret på SFI. Men hun har en sikker fornemmelse for, hvor SFI skal hen, hvilket også var et af hovedargumenterne for, at SFI’s bestyrelse valgte at indstille hende til stillingen:

”Vi tror, at vi i Agi Csonka har fundet en person, som kan videreudvikle SFI’s faglighed og sætte kursen,” sagde bestyrelsesformand Peter Nannestad i den forbindelse (læs mere her).

Agi Csonka overtager som nævnt ledelsen af SFI den 2. september. 

Søg på sfi.dk