SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Ny SFI-forskning undersøger effekten af at få førtidspension

Del

En ny rapport fra SFI udnytter variationen mellem kommunerne, når det gælder tildeling af førtidspension, til at udregne, hvilken virkning det har for den enkelte at få pensionen. Det er en metode med høj validitet, forklarer SFI’s forskningsdirektør her.

Ole Gregersen, forskerne bag rapporten ”Hvilken forskel gør en tilkendelse af førtidspension?” benytter sig af en metode, der er ret usædvanlig på pensionsområdet. Kan du forklare, hvad det er? 

”Ja, kort fortalt udnytter de det forhold, at forskellige kommuner har forskellig praksis for tildeling af førtidspension – og bruger det metodisk til at analysere, hvilken effekt en førtidspension har. Selve metoden er meget brugt i samfundsvidenskaberne, men jeg tror den kunne bruges meget mere på det sociale område.”

Hvad er der særligt ved den metode?

”Fordi der er forskel mellem kommunerne på deres tilbøjelighed til at tilkende førtidspension, er der også en forskel i sandsynligheden for at få en førtidspension. Den tilfældighed udnytter man til at identificere effekten af at få førtidspensionen langt mere sikkert end med andre metoder.

Man kan bruge metoden, hvis man kan finde et udefrakommende forhold, der påvirker fx tilkendelse af førtidspension, men ikke har noget direkte sammenhæng med de øvrige faktorer, man vil undersøge. Det kaldes en instrumental variabel, og i denne rapport udgøres den altså af variationen mellem kommunerne, når det gælder deres tilbøjelighed til at tilkende førtidspension.

Man kan så bruge forskellige metoder til at identificere den gruppe af borgere, der befinder sig i en gråzone hvor de måske, måske ikke, kan få tildelt en pension. På den måde kan man sammenligne dem, der fik pensionen, med dem, der ikke fik, og rent metodisk isolere effekten af pensionen – med langt større sikkerhed end andre metoder."

Det lyder ikke umiddelbart særligt betryggende, at der er sådan en tilfældig variation mellem kommunerne?

"Hvis forskellene var store og systematiske, ville det selvfølgelig være problematisk, men det vi taler om her, er relativt små variationer mellem kommunerne i deres tilbøjelighed til at tilkende en førtidspension – dog nok til, at man kan udnytte det metodisk."

Rapporten viser jo bl.a., at en førtidspension gennemgående har en positiv effekt på det fysiske helbred, fx målt i antallet af lægebesøg før og efter tildelingen. Er det overraskende, synes du?

"Nej, jeg er ikke overrasket over, at folk får det bedre, når de får en førtidspension. Man har altid vidst, at hvis du gerne vil have en førtidspension, så er du nødt til at fremhæve alt det, der ikke fungerer for dig. Ikke sådan at forstå, at folk gør sig sygere, end de er, men der kommer et naturligt fokus på det problematiske. Desuden er perioden frem til tilkendelse af førtidspension ofte fyldt med usikkerhed og uvished om dit fremtidige forsørgelsesgrundlag, så det er meget forståeligt, at der kommer lidt mere ro på, når først man får tildelt førtidspensionen." 

Er den her type undersøgelser noget, vi vil se mere af fra SFI fremover?

"Den her analyse er meget langt fra den første af sin art – heller ikke på det sociale område. Men den repræsenterer et løft i udsagnskraften i forhold til mange andre gængse analyser på området. Jeg tror bestemt også vi vil se en endnu større udbredelse af egentlige kausale analyser på det sociale område fremover. Det er simpelthen en stærkere statistisk metode, der er brugt her – den giver et stærkere udsagn om, hvordan sammenhængene er på et område. Den kommunale variation, som er brugt her, findes jo også på andre områder, og hvis man metodisk kan indkredse gråzonen – altså den gruppe af folk, der er lige på vippen til enten at få eller ikke en ydelse – så har man et stærkt værktøj til at analysere virkningen af at give den ydelse. Det synes jeg er interessant." 

Fakta

publikation Hvilken forskel gør en tilkendelse af førtidspension?
Forfattere Steen Bengtsson, Malene Damgaard, Christian Kolding, Agnete Aslaug Kjær, Kirstine Bengtsson
Emner Arbejdsmarkedet, Helbred, Udsatte grupper, Førtidspension, Levevilkår, Skilsmisse
Forskningsemne Udsatte grupper

Søg på sfi.dk