SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Ny undersøgelse om folkeskolen

Del

Vi vil bryde den sociale arv. Vi vil have verdens bedste folkeskole. Vi vil have, at 95 % af de unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Men hvordan? En ny SFI-undersøgelse skal se nærmere på sammenhængen mellem lærernes baggrund deres forskellige måder at undervise på, og elevernes faglige præstationer.

Hvordan ruster man de unge bedst muligt til et kommende arbejdsliv? Hvordan sikrer man, at folkeskoleeleverne lærer mest muligt? Og hvordan skaber man de bedste rammer for elever med social svag familiebaggrund?

Dette skal en ny SFI-undersøgelse finde ud af. Med professor Søren C. Winter i spidsen vil man kigge på, hvordan lærernes baggrund og deres forskellige måder at undervise på kan påvirke elevernes faglige præstationer.

Der mangler forskning på området

”Der er en stor udfordring i at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Derfor er det afgørende at gøre undervisningen i folkeskolen bedre. Men der forligger meget lidt viden om, hvilke former for undervisning, der er bedst til at ruste eleverne fagligt,” fortæller Søren C. Winter.

”Der mangler især dansk forskning. Det er ikke sikkert, at man uden videre kan overføre forskningsresultater fra udlandet til Danmark. De danske elever møder op med nogle andre forudsætninger end elever i andre lande. Fx er de danske mindre autoritetstro end i andre lande. Derfor er det ikke sikkert, at danske elever reagerer på samme måde som elever i Singapore eller Finland.”

Mange faktorer kan påvirke

”Helt overordnet vil vi finde ud af, hvordan undervisningen foregår hos de lærere, som opnår gode faglige resultater for deres elever,” forklarer forskeren. 

Men der er mange forhold, der kan have betydning for, hvordan eleverne klarer sig fagligt. Derfor vil forskerne både kigge på lærernes kompetencer og ressourcer, omfanget af undervisning, forskellige undervisningsformer og læringsstile, det sociale miljø i klasserne og elevernes lektielæsning.

Hvordan brydes den sociale arv?

Elevers faglige præstationer afhænger ikke kun af skolen, men også af deres familiebaggrund. En af folkeskolens store udfordringer er at bryde den sociale arv. 

”Den sociale arv er klart et stort problem. Sammenlignet med en del andre lande er vi i Danmark ikke særligt gode til at løfte de socialt svage elever fagligt,” fortæller Søren C. Winter. ”Man er nødt til at sætte ind over for netop disse elever, fordi det typisk er dem, som senere dropper du af deres ungdomsuddannelse.”

Et af undersøgelsens mål er at finde ud af, hvilke undervisningsformer, der er bedst for elever med henholdsvis svag og stærk social baggrund. ”Fx har vi i en tidligere undersøgelse set, at man opnår bedre resultater med de svage elever på de skoler, hvor faglærerne for den enkelte klasse arbejder sammen i klasseteams. Vi vil derfor bl.a. gå mere i dybden med, hvad lærersamarbejde betyder for elevernes faglige præstationer.

Anbefalinger til ministeren

Undersøgelsen er bestilt af Ministeriet for Børn og Undervisning for Skolerådets Formandskab og ledes af professor Søren C. Winter sammen med og professor Vibeke Lehmann Nielsen. Resultaterne bliver offentliggjort sidst i april 2013 i en rapport. Den skal indgå i de anbefalinger, som Skolerådets Formandskab udarbejder til Ministeren for Børn og Undervisning.

Undersøgelsen sammenholder surveydata fra lærere og elever om lærerne og deres undervisning med oplysninger om elevernes karakterer ved 9. klasses afgangsprøve og deres sociale baggrund. Disse data er indsamlet under SFI’s forskningsprojekt om ”Skoleledelse, undervisning og elevpræstationer”. 

Denne statistiske undersøgelse kombineres med en kvalitativ undersøgelse af seks udvalgte skoler, som gennemføres af professor Per Fibæk Laursen fra DPU. Her er lærere blevet interviewet og deres undervisning observeret.

Søg på sfi.dk