SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Nye forskningsprojekter om udsatte børn og om arbejdsmotivation

Del

To ph.d.-projekter er skudt i gang på SFI i et samarbejde med Aarhus Universitet. Det ene projekt ser på, hvordan lokalmiljøet kan påvirke udsatte børn. Det andet projekt undersøger arbejdsmotivationen hos offentligt ansatte.

Lajla Knudsen og Mogens Jin Pedersen, der begge har arbejdet som forskningsassistenter på SFI, skal nu som ph.d.-studerende i de kommende par år tilvejebringe ny viden inden for emneområderne udsatte børn og organisationsforhold.

Lajla Knudsen vil i sit ph.d.-projekt om udsatte børn og lokalpolitiske faktorer undersøge, hvordan lokalmiljøet kan påvirke udsatte børns udvikling igennem opvæksten. Det vil i første omgang bl.a. omfatte at se på, hvor mange kriminelle der bor i lokalområdet, hvor mange der er i beskæftigelse, eller hvordan uddannelsesniveauet er. Projektet skal give indblik i, hvordan risikofaktorer hver især påvirker effekten af den enkeltes risiko for en uheldig udvikling. En anden del af projektet vil omhandle kommunalpolitiske prioriteringer og deres betydning for udsatte børns udvikling, og det forventes at være færdigt i 2015. Lajla Knudsen udarbejder sit projekt i tilknytning til SFI og Aarhus Universitet.

Mogens Jin Pedersen undersøger i sit ph.d.-projekt, hvad arbejdsmotivation betyder for offentligt ansattes performance, og hvilke forhold der kan påvirke motivationen. Han vil bruge grundskolen som case og her undersøge, hvordan skolernes ledelsesmæssige forhold kan have indflydelse på læreres arbejdsmotivation. Samtidig vil han kigge på, hvordan lærerenes arbejdsmotivation kan have betydning for elevernes kunnen, målt ved elevernes eksamensresultater i 9. klasse. Projektet er finansieret af SFI i samarbejde med Aarhus Universitet.

Søg på sfi.dk