SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Nyt job og arbejdsområde til efterlønnere og pensionister

Del

Nogle efterlønsmodtagere og folkepensionister, der vælger at genindtræde på arbejdsmarkedet, skifter til et andet job og/eller arbejdsområde, end det, de havde, før de gik på efterløn eller blev pensioneret.

At være folkepensionist, førtidspensionist (på den gamle ordning) eller efterlønsmodtager er ikke ensbetydende med at være ude af arbejdsmarkedet. Omkring hver tiende i denne gruppe, svarende til knap 94.000 personer, har et job. Men flere af de beskæftigede i denne gruppe har været væk fra arbejdsmarkedet, inden de vendte tilbage. Og det nye job er ikke sjældent på en ny arbejdsplads.

Faktisk har 17 pct. af de beskæftigede folkepensionister og 30 pct. af de beskæftigede efterlønsmodtagere været væk fra arbejdsmarkedet i mindst 3 måneder, før de igen fik et job. Og af dem starter 4 ud af 10 på en ny arbejdsplads. Sammenlignet med andre beskæftigede folkepensionister og efterlønsmodtagere får de genindtrådte typisk en løsere tilknytning til arbejdspladsen og et job, som i nogle tilfælde er mindre fysisk krævende eller mindre ansvarsfuldt, end hvad de tidligere har varetaget.

Det viser en ny SFI-rapport, der undersøger arbejdskraftpotentialet blandt pensionister og efterlønsmodtagere. Rapporten fokuserer særligt på folkepensionisters og efterlønsmodtageres genindtræden på arbejdsmarkedet.

Seniorforsker Mona Larsen, som har ledet undersøgelsen siger om de genindtrådtes sporskifte: ”Skiftet handler om at påtage sig et mindre krævende job, fx fysisk eller med færre krav om at følge med udviklingen på ens fagområde, at arbejde færre timer eller at gå fra at være leder til at blive underordnet.”

De genindtrådte finder typisk den nye arbejdsplads via venners eller families netværk eller bliver kontaktet af virksomheden. Men hver femte finder selv jobbet gennem et stillingsopslag eller ved egen uopfordrede henvendelse.

Arbejder især af lyst, men også af økonomiske årsager

Stort set alle, der arbejder efter overgang til efterløn eller folkepension, gør det, fordi de har lyst til det. Der er dog knap 30 pct. af folkepensionisterne og efterlønsmodtagerne, der også arbejder, fordi de finder det nødvendigt rent økonomisk.

Genindtræden ikke planlagt

Folkepensionisterne og efterlønnerne forklarer bl.a. deres genindtræden med, at de trives godt med at gå på arbejde, og at de har brug for at lave noget andet end bare at være derhjemme. De fleste har ikke planlagt, at de ville vende tilbage til arbejdsmarkedet, men har bl.a. gjort det, fordi de savner arbejdslivets tidsstruktur og sociale fællesskab, eller fordi deres livssituation har ændret sig, og de dermed har fået mulighed og/eller behov for igen at arbejde

Jobplanen har begrænset virkning

Der er ikke meget, der tyder på, at Jobplanen af 2008 har medvirket til, at flere folkepensionister arbejder. En anden ny SFI-rapport viser, at Jobplanens indførelse af et bundfradrag på 30.000 kr. for indkomst for personligt arbejde kun er kendt af få folkepensionister, og at det ikke tillægges væsentlig betydning.

Fakta

publikation Pensionisters og efterlønsmodtageres arbejdskraftpotentiale
Forfattere Mona Larsen, Henning Bjerregaard Bach, Anika Liversage
Emner Arbejdsmarkedet, Førtidspension, Pension
Forskningsemne Beskæftigelse og arbejdsmarked

Søg på sfi.dk