SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Nyt projekt skal måle effekten af feedback i bostøtteindsatsen

Del

SFI skal i et nyt forskningsprojekt måle effekten af at bruge feedback i forbindelse med socialpædagogisk støtte i bostøtteindsatsen i Københavns Kommune. Bostøtteindsatsen består af socialpædagogisk og praktisk støtte til udsatte, misbrugere og sindslidende borgere i eget hjem. Projektet vil undersøge, om implementering af en særlig metode til feedback kaldet Feedback Informed Treatment (FIT) kan forbedre bostøtten.

FIT

Feedback Informed Treatment (FIT) tager afsæt i to simple spørgeskemaer og har til formål at evaluere og forbedre effektiviteten af terapeutisk behandling. Ved hjælp af spørgeskemaerne undersøges det løbende, om borgeren oplever fremskridt i behandlingen, og om borgeren oplever en god relation til terapeuten. FIT handler om aktivt at anvende denne feedback til løbende justering og forbedring af terapiforløbet. 

Projektet tager udgangspunkt i tre forskellige bostøttetilbud, hvor man arbejder med at få tidligere hjemløse til at forblive i egen bolig. Målet med bostøtten er helt overordnet at forbedre borgerens psykiske, fysiske og sociale trivsel, og gøre borgeren i stand til at opretholde en tilværelse i eget hjem. 

Halvdelen af de medarbejdere, som arbejder med disse bostøttetilbud, bliver udtrukket ved lodtrækning og får træning i at anvende FIT. Den anden halvdel skal fungere som kontrolgruppe og skal fortsat arbejde uden det nye redskab. Forskerne kan på den måde kontrollere effekten af indsatsen. Der er tale om ca. 60 medarbejdere i alt.

Måler relationer

FIT er bygget op om to mindre spørgeskemaer, som medarbejderen bruger til at få feedback i forhold til arbejdet med borgeren. Borgeren skal svare på, hvordan han eller hun har det i forhold til en række forskellige parametre. Der måles også på selve relationen mellem medarbejderen og borgeren, hvilket også er det bærende element i bostøtteindsatsen. Medarbejderen har så mulighed for løbende at tilpasse sin behandling ud fra de givne svar. 

”FIT-modellen kan potentielt forbedre relationen mellem borger og medarbejder og derigennem øge effekten af bostøtteindsatsen. FIT har i andre sammenhænge vist sig effektiv i forhold til at forebygge og reducere frafald. Det er væsentligt i bostøtteindsatsen, hvor en stor del af målgruppen er socialt marginaliserede borgere, der kan være svære at fastholde og ofte falder fra, før der er opnået forbedringer i deres situation,” vurderer seniorforsker og projektleder Jan Hyld Pejtersen. 

Første undersøgelse af FIT

Modellen kan også have positiv virkning på længden af bostøtteforløb. Mange bostøtteforløb er meget lange, og i kommunerne efterspørges der viden om, hvornår et bostøtteforløb bør ændres eller afsluttes. FIT kan bidrage til, at lange støtteforløb enten ændres eller afsluttes, hvis ikke de løbende forbedrer borgerens situation. 

Projektet er et samarbejde mellem Københavns Kommune og SFI og er finansieret af TrygFonden med en bevilling på 5,1 mio. kr. Det går i gang til januar og bliver afsluttet i 2017. Forskningsprojektet vil være det første, der undersøger effekten af FIT i en dansk sammenhæng. Internationalt vil forskningsprojektet desuden være det første, der undersøger FIT i bostøtteindsatsen.

Søg på sfi.dk