SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Nyt værktøj hjælper unge ud af kriminalitet

Del

Det at hjælpe unge kriminelle videre til et liv uden kriminalitet er sjældent en nem opgave. Et nyt værktøj, i form af et skema, ser dog ud til at give de ansatte i kommunerne et mere systematisk og helt billede af de unge, viser en evaluering foretaget af SFI. Lea Fuglsang, konsulent for kriminalitetsforebyggelse i Ishøj kommune har anvendt skemaet i praksis og hendes erfaringer er positive.

”Der er særligt en pige, som jeg husker, der har været en massiv bekymring for i mange år. Hende brugte vi skemaet på, og vi fandt ud af, at hun faktisk havde en rigtig god kontakt til en pædagog. Og det gjorde, at der begyndte at opstå et samarbejde sammen med pigen og hun begyndte at komme med i et vores projekter og fik et fritidsjob. Og det var simpelthen skemaet, der gjorde, at en konstruktiv kontakt blev etableret.”
 
Sådan fortæller Lea Fuglsang. Hun er konsulent for kriminalitetsforebyggelse i Ishøj Kommune, der som en af tre kommuner har afprøvet et nyt skema, udformet af Socialstyrelsen på baggrund af materiale fra SFI. 
 
Skemaet fungerer som et redskab, som kan bruges til at identificere ressourcer og risikofaktorer hos unge, som er i risiko for at ende i kriminalitet. Det består af en række temaer, som praktikerne skal forholde sig til, ud fra den konkrete sag de sidder med. Et af de centrale temaer er eksempelvis familieforhold. Hvert tema indeholder en række punkter, som forskerne har fundet særligt vigtige i forhold til temaet. Under familieforhold er der eksempelvis et punkt, som sætter fokus på, hvordan relationen er mellem mor og barn. Skemaet er for nyligt blevet evalueret af SFI.

Helhedsfokus på de unge

Lea Fuglsang er konsulent for Ishøjs proaktive kriminalitetsforebyggelse, og fungerer som konsulent for frontpersonalet i kommunen. Hun har siddet med ved bordet, hver eneste gang skemaet er blevet afprøvet, og hun har flere rosende ord om skemaet.

”Det, det kan, er at systematisere og kvalificere vores indsats. Vi kommer hele vejen rundt om barnet på en anden måde, end vi har gjort før. Det er jo tit sådan, at hvis der er én vi er bekymret for, så finder vi måske tre problempunkter, som vi fokuserer på, og så glemmer vi måske nogle aspekter - særligt de beskyttende faktorer. Skemaet fungerer godt som en form for huskeliste, der kan minde fagpersonerne om, hvilke områder der kunne være relevante at vide mere om, når de skal tage stilling til en sag,” forklarer Lea Fuglsang.

Initiativerne ser ud til at virke

Ishøj kommune har efter afprøvningen af skemaet taget en række initiativer. Der er eksempelvis kommet et nyt fokus på samtaler mellem skole og forældre for at følge elevens trivsel. Desuden er samarbejdet mellem skole og SFO blevet intensiveret.

Der er imidlertid ingen systematisk registrering af, hvordan det er gået de unge, som skemaet er blevet afprøvet på. Lea Fuglsang har dog en opfattelse af, at det går bedre for mange af de unge og særligt den føromtalte unge pige vækker positive minder frem.

”Mange af de unge som jeg har haft kendskab til, er røget ud af vores netværk. Og sagerne er ikke blevet bragt op igen senere i et særligt stort omfang, synes jeg. Så jeg forestiller mig helt klart, at skemaet skal være en del af vores værktøjskasse fremover. På den måde kan vi i højere grad undgå at komme til at fokusere entydigt på specifikke forhold i en sag,” fastslår Lea Fuglsang. 

Fakta

publikation Evaluering af ressource- og risikoskema.
Forfattere Stine Tankred Luckow, Vibeke Lehmann Nielsen
Emner Børn og unge, Kriminalitet, Udsatte børn og unge
Forskningsemne Børn, unge og familie

Søg på sfi.dk