SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Operation Ud af prostitution

Del

SFI har i samarbejde med Socialstyrelsen søsat et nyt projekt, der skal bidrage til at hjælpe udsatte kvinder ud af et liv i prostitution og med stofmisbrug. Gennem afprøvning og evaluering af forskellige indsatser over for kvinderne skal projektet være med til at udvikle et gennemprøvet og effektivt værktøj til kommunerne, som de kan bruge fremadrettet til at give de prostituerede en bedre livskvalitet og en reel mulighed for at forlade prostitution.

I storbyernes gader, kan man sent om aftenen støde på gadeprostituerede kvinder, som står og venter på den næste ukendte mand, som vil købe sig adgang til deres krop.

Kvinderne har ofte et stofmisbrug, som tvinger dem ud på de kolde gader sent om natten. 
Centerleder for Reden i Odense, Mette Guul, arbejder til daglig med prostituerede kvinder og forklarer, at det ofte er den eneste levevej, kvinderne kender, og derfor er det svært for dem at forsøge at leve en anden tilværelse.

Et langt sejt træk 

Hos Reden i hjertet af Odense har man en klar strategi for, hvordan man kan hjælpe de udsatte kvinder. Det handler om at opbygge et menneskeligt tillidsforhold til den enkelte kvinde, forklarer Mette Guul. 

”De kvinder, som gadeprostituerer sig selv, har ofte en oplevelse af at være blevet svigtet gennem hele livet, og de har ikke følt, de kunne stole på hverken familie, venner eller systemet. For at de kan tro på at få en anden tilværelse, skal de opleve, at der findes nogle mennesker, som de kan stole på,” siger Mette Guul og understreger, at det er et langt og sejt træk at opbygge en god relation til de udsatte kvinder. 

Det er primært gadeprostituerede, som kommer og banker på døren til Reden. Gadeprostituerede er den hårdest udsatte gruppe, og de kvinder bærer ofte rundt på forfærdelige minder fra deres yngre år. 

”Mange er blevet misbrugt som børn af deres fædre og onkler og har fået at vide, at det var det eneste, de kunne finde ud af. Hos os kan de komme og få at vide, at de er gode til andre ting, og det kan vi mærke, de sætter pris på,” siger Mette. 

Bygger bro til kommunen

Mette og det øvrige personale på Reden forsøger at imødekomme både de fysiske, psykiske og sociale behov, som de udsatte kvinder måtte have. 

De kan få lov til at sove i en varm seng i stedet for at sove under en trappe på banegården, eller de kan få et måltid, hvor menuen ikke står på en guldøl og smøger. De har også mulighed for at få en snak med personalet og de andre gæster over et spil ludo eller et strikketøj. 
De familienære omgivelser skal skabe en tryg ramme, så de nedslidte kvinder tør åbne op og fortælle om deres problemer. 

Derfor kan Reden ofte fungere som bindeled mellem de udsatte kvinder og det kommunale system, mener Mette Guul.

”Vi kan for eksempel hjælpe dem med at komme i kontakt med det etablerede system og få ansøgt om kontanthjælp eller skaffe dem en tid hos lægen. Det kan vi hjælpe dem med, fordi de har tillid til os. Det har de ikke til en ukendt sagsbehandler inde på kommunekontoret,” siger hun.

Find de bedste måder at kombinere forskellige indsatser

SFI skal i projektet forsøge at afdække betydningen af indsatser og tilbud, som fx dem Reden giver de prostituerede, og se på, om de kan tilpasses og kombineres på nye og mere optimale måder. Med bl.a. afsæt i den eksisterende forskning og praksisviden på området og gennem interviews med prostituerede vil projektet prøve at kombinere og justere nogle indsatsområder og teste deres virkning. Ad den vej er det projektets mål at finde ud af, hvilken exitstrategi og hvilke indsatser kommunerne kan kombinere for bedst muligt at hjælpe de udsatte kvinder. 

Reden ser frem til projektet

I Odense ser Mette Guul frem til at få fingrene i forskningsmateriale, som kan dokumentere effekten af det daglige arbejde. I hendes vurdering er det ikke alle kommunale tiltag over for de prostituerede, der rammer plet. Fx mener Mette Guul, at tildeling af egen bolig i øjeblikket bliver givet til en for bred gruppe af prostituerede.

”For gadeprostituerede virker egen bolig uden massiv støtte oftest ikke. De bliver smidt ud, fordi de ikke kan betale husleje, og de, der kan betale, opsøger ofte Reden, fordi de føler sig ensomme og ikke kan få en hverdag til at fungere. Derfor har vi har brug for forskning, som kan vise effekterne af de indsatser, vi laver,” siger Mette Guul, 

Projektets målgruppe omfatter ikke kun gadeprostituerede, men alle prostituerede med dansk sygesikringsbevis, som ønsker en bedre livskvalitet eller en vej ud af prostitution, uanset om de prostituerer sig fra gaden, på klinik, i escort eller på bar. Projektet forventes at være færdigt i 2015.

Søg på sfi.dk