SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

På kanten af arbejdsmarkedet

Del

Den 2. december havde SFI’s afdeling for Beskæftigelse og Integration inviteret til konference om dem ”På kanten af arbejdsmarkedet”. Budskabet fra talerstolen var blandt andet, at der er tale om en meget blandet gruppe, som kræver en fokuseret og individuel indsats. Samtidig blev der opfordret til, at virksomheder åbner dørene for de såkaldt ”svage” grupper.

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg åbnede konferencen for de 250 deltagere med sit bud på, hvordan vi samler de mennesker op, der har allersværest ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Ministeren tog fat på et af de centrale diskussionspunkter på konferencen; nemlig spørgsmålet om, hvem de såkaldt ”svage” grupper egentlig er. Hun påpegede blandt andet, at hun ikke mener indvandrer-kvinder bør opfattes som en ”svag” gruppe. Der er store forskelle mellem generationerne, og det gælder derfor om at målrette indsatsen. 

”De unge piger med indvandrerbaggrund er ekstremt fokuserede på at få en uddannelse og på at klare sig godt i samfundet. Men indvandrerkvinder udgør en uforholdsmæssig stor del af de mest udsatte ledige i Danmark,” forklarede Inger Støjberg. Hun håber, at en ny oplysningskampagne kan være med til at ændre det billede.

Diskussionen blev senere samlet op i en workshop, der satte skarpt fokus på netop indvandrere på arbejdsmarkedet.

Hvem er de svage?

Men spørgsmålet om, hvordan man definerer ”svage” grupper i udkanten af arbejdsmarkedet, blev gentaget af flere oplægsholdere. Vicedirektør i Arbejdsmarkedsstyrelsen, Helle Rasmussen, pointerede blandt andet, at der også er stor udskiftning blandt dem på kanten af arbejdsmarkedet. Det er ikke altid de samme individer, der sidder fast – men de har ofte samme karakteristika.

Regionsdirektør i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Jan Hendeliowitz, fremhævede også det svære i at definere gruppen af mennesker, der har svært ved at få og holde fast i et job. Derfor har man fra marts 2010 ændret de såkaldte ”matchgrupper”, så de fremover udelukkende stiller spørgsmål til, om borgeren kan tage arbejde eller kan deltage i en indsats eller ej.

Programmet for konferencen var tæt pakket med oplæg, og publikum klikkede flittigt med kuglepennen, når en særlig vigtig pointe skulle med hjem på blokken. Udover de mange oplæg bød dagen på fem workshops, hvor SFI’s forskning blev sat i perspektiv af engagerede fortællinger fra den praktiske virkelighed. 

Virksomheder skal åbne dørene

Konferencen sluttede med en paneldebat, hvor især ISS-direktør Maarten van Engeland gav et par provokerende indspark fra virksomhedernes hjørne af problemstillingen. Engeland savnede virksomhederne på en konference som denne og understregede, at det offentlige ikke alene kan løse opgaven. 

Den pointe var der bred enighed om i panelet, hvor blandt andre Bettina Post fra Dansk Socialrådgiverforening sagde, at virksomhederne også er nødt til at åbne dørene.

Afdelingsleder fra SFI Lisbeth Pedersen rundede en lang, indholdsrig dag af ved at samle perspektiverne. Hun konkluderede, at netop fordi det kan være svært at definere gruppen af mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, og fordi det er så vigtigt at få virksomhederne på banen, så kræver det, at man gør noget særligt.

”Der er brug for en individualiseret indsats over for de svage ledige, men der er også behov for en individuel indsats over for virksomhederne,” fremhævede Lisbeth Pedersen.

Søg på sfi.dk