SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Populær mentorordning med usikker effekt

Del

I dag får udsatte ledige i stigende grad tilknyttet en mentor på arbejdspladsen i håb om at hjælpe de udsatte ledige tilbage på arbejdsmarkedet til et fast arbejde. Jobcentrene i kommunerne forventer, at brugen af mentorordninger vil fortsætte med at stige. En ny SFI-rapport viser, at det kan være vanskeligt at måle effekten af mentorstøtte.

Mentor, coach eller kontaktperson. Kært barn har mange navne, og dette kære barn bliver mere og mere populært som redskab til at få udsatte ledige i arbejde.

Siden 2003 har det været muligt for jobcentrene at tilbyde mentorstøtte som en del af en samlet indsats – og det er en mulighed, jobcentrene benytter sig af mere end nogensinde før. Arbejdsmarkedsstyrelsen har bedt SFI udarbejde en rapport, som samler op på de få internationale undersøgelser, som har undersøgt, hvilken effekt mentorstøtte har for udsatte ledige.

Rapporten viser, at mentorordninger tilsyneladende har en positiv effekt, men da støtten ofte tilbydes sammen med andre indsatser, er det svært at sige, hvor meget af effekten der lige præcis kan tilskrives mentorstøtten.

Virkeligheden i Ballerup 

På jobcentret i Ballerup har man i adskillige år benyttet sig af mentorordninger, men de har for alvor fået vind i sejlene i løbet af de sidste par år. Og her har man gode erfaringer med de lediges oplevelse af mentorstøtte.

”Langt de fleste ledige fortæller os, at de synes godt om at have tilknyttet en mentor under virksomhedspraktik. De føler sig hurtigt velkomne og hjemme på den nye arbejdsplads, og det tror jeg blandt andet er fordi, mentoren giver sig god tid til at sætte sig ned med den enkelte ledige, hvilket også giver rum til at stille såkaldte dumme spørgsmål,” siger faglig koordinator Thomas Spange Olsen, der i adskillige år har arbejdet med blandt andet at uddanne mentorer og etablere virksomhedscentre.

Mennesket bag mentoren

Mentoren er ofte en person, som i forvejen er ansat i virksomheden, som den ledige skal i virksomhedspraktik hos. Det er ofte en opgave, som mentoren selv har haft lyst til at påtage sig, og det er en vigtig grund til, at mentorstøtte har en positiv effekt for den ledige, mener Thomas Spange Olsen.

Mentoren for den arbejdsløse kan ofte være en person i virksomheden, som i forvejen er tillidsrepræsentant eller er interesseret i arbejdsmiljø og forhold på arbejdspladsen, og derfor kan det ligge naturligt for den person at melde sig som mentor, fordi han eller hun brænder for det.

”En mentor skal have speciel karakter og personlige egenskaber til at vise et menneske hensyn og respekt, så den ledige kan føle sig tryg og tilpas,” siger Thomas Spange Olsen.

Virker for virksomhederne 

Den samlede indsats for at få udsatte ledige i arbejde inkluderer ofte både mentorstøtte, løntilskud og virksomhedspraktik.

En del af årsagen til, at mentorordninger er blevet mere udbredt, er blandt andet også virksomhedernes lyst til at deltage i at få de ledige i aktivering. Siden 2006 har virksomhederne haft mulighed for at oprette virksomhedscentre i samarbejde med jobcentrene. Den ledige kommer i praktik hos virksomheden i en periode op til 13 uger, med en mentor tilknyttet fra virksomheden.

Ballerup Jobcenter har i mange år samarbejdet med blandt andet Dansk Supermarked og OK Grøn Anlæg, og Thomas Spange Olsen har et bud på, hvorfor flere og flere virksomheder engagerer sig i et samarbejde.

”Virksomhederne er blevet bevidste om at være med til at tage et socialt ansvar. Det kan skabe positiv omtale til omverdenen, men kan også sende stærke signaler indadtil. Ved at tage hånd om de svage i samfundet, kan det signalere, at medarbejderne kan være bevidste om, at virksomheden tager ansvar over for sine medarbejdere,” siger Thomas Spange Olsen.

I første halvår af 2011 var knap 10.000 ledige i virksomhedspraktik tilknyttet en mentor, og eftersom kommunerne forventer, at stigningen vil fortsætte, vil der fortsat være behov for de danske virksomheders engagement i kampen om at få så mange udsatte ledige i arbejde så muligt.

Fakta

publikation Effekter af mentorstøtte for udsatte ledige.
Forfattere Karsten Albæk, Henning Bjerregaard Bach, Søren Jensen
Emner Arbejdsmarkedet, Inklusion, Ledighed, Virksomheder
Forskningsemne Beskæftigelse og arbejdsmarked

Søg på sfi.dk