SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Prisvinder: ”Hidtidig praksis er ikke altid udtryk for bedste praksis”

Del

Fredag den 14. januar 2011 blev Winnie Kjærsdam den første modtager af SFI’s jubilæumspris på 25.000 kr. I sin takketale fortalte en tydelig stolt og bevæget Winnie Kjærsdam bl.a. om vanskelighederne ved at skaffe midler til forpligtende samarbejder mellem forskning og praksis.

Fakta om SFI’s jubilæumspris

• Prisen er på 25.000 kr.
• Prisen er indstiftet i 2008 i anledning af SFI’s 50 års jubilæum
• Prisvinderen udpeges af SFI’s bestyrelse
• Det er første gang prisen uddeles
• Prisen gives til en person eller organisation, der har gjort en stor indsats for at få forskningsbaseret viden ud i praksis på velfærdsområdet.

Da SFI’s bestyrelsesformand Peter Nannestad havde overrakt SFI’s Jubilæumspris til kvalitetskonsulent Winnie Kjærsdam for hendes vedvarende arbejde med at bygge bro mellem forskning og praksis på det sociale område, gik prisvinderen selv på talerstolen. Mens kransekage og champagne ventede på tilhørerne i SFI’s kantine, sagde hun blandt andet:

”Vi har sammen med forskere fra Aalborg Universitet forsøgt at etablere en ny form for praksisforskning. En type forskning, som beskriver, analyserer og udvikler praksis. Et tæt og forpligtende samarbejde mellem forsker/forskningsmiljø og praktiker/praksis i tilrettelæggelse, gennemførelse og formidling. Ideen var at etablere systematisk forskning af kommunens undersøgelser på børneområdet, visitationspraksis og af den givne behandling til særligt udsatte børn og unge.”

”Det har indtil nu vist sig at være vanskeligt at gennemføre et praksisforskningssamarbejde i en større skala, som det vi havde planlagt, fordi vi ikke har kunnet finde finansiering til et stort projekt, der skal løbe over lang tid. Forskningsrådet støtter ikke den form for forskning, som der her er tale om.”

”Når vi i Aalborg Kommune er nået langt med en metodevej, som er funderet på viden fra forskning, handler det om, at der i organisationen er opbygget en evaluerings- og læringskultur. Ledere og rådgivere i Aalborg Kommune har i forbindelse med kvalitetsprocessen været åbne og indstillet på dialog. Vi har en konstant udfordring med at sikre et højt vidensniveau, idet der sker en løbende udskiftning i medarbejdergruppen. Det betyder, at der til stadighed skal foregå en kvalitets-læringsproces.”

”Vi står over for en kæmpe udfordring med stigende udgiftspres og behov for prioriteringer af, hvad har vi råd til inden for rammen. Men der er også et behov for at fastholde, forbedre og udvikle kvaliteten på såvel forebyggelses- som på anbringelsesområdet. Vi mener fortsat, at hidtidig praksis ikke altid er udtryk for bedst praksis.”

Søg på sfi.dk