SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Privat-offentligt samarbejde: faglig debat og nye værktøjer

Del

Der er både gevinster at hente og konflikter at løse, når et privat firma træder ind på sygedagpengeområdet via samarbejde med det lokale jobcenter. Horsens er en af otte kommuner, der siden 2008 har haft et samarbejde med Falck. Faglig koordinator Linda Nystrup Jepsen ser tilbage på forløbet.

”Man kan sige, at vi er blevet hjulpet til at betragte området lidt som en produktion, uden at gå på kompromis med vores faglighed. Formålet vil altid være at hjælpe borgeren bedst muligt, men vi har fået nogle nye værktøjer til at arbejde bedre sammen og dermed blive mere effektive.”

Sådan fortæller socialrådgiver Linda Nystrup Jepsen fra Horsens Kommune, der som faglig koordinator har været involveret i samarbejdet mellem Falck og kommunens jobcenter.  

Horsens er en af i alt otte kommuner landet over, som Falck siden 2008 har dannet 3-årige partnerskaber med – de første af deres art på sygedagpengeområdet i Danmark. Formålet har været at forkorte sygedagpengesagerne og dermed mindske kommunernes udgifter på området. Midlerne har bl.a. været ansættelse af flere medarbejdere, kurser og personaleudvikling, samt en række værktøjer til at dokumentere og følge sagerne bedre. I en ny rapport evaluerer SFI resultaterne af partnerskaberne.

Brændende platform

I Horsens Kommune startede partnerskabet med Falck på det, Linda Nystrup Jepsen betegner som en ”brændende platform”. Man skulle finde nye måder at arbejde på efter kommunalreformen, samtidig med at sygefraværet blandt kommunens borgere steg og udskiftningen blandt jobcentrets medarbejdere var alt for stor.

”For os handlede det om at få skabt noget struktur og effektivitet i hverdagen, og der var det en stor hjælp, at partnerskabet gav mulighed for en opnormering af personalet. Vi fik både ansat nyt beskæftigelsesrådgivere og fastholdelseskonsulenter, en psykiatrisk konsulent og en arbejdsmediciner. Og vi fik mulighed for at tage på medarbejderseminarer og give ledelsen plads til noget udviklingsarbejde”, fortæller Linda Nystrup Jepsen.

Fald i sagerne

Jobcentret fik også nogle organisatoriske værktøjer, der gav overblik over sagsgangene og åbnede vejen for ændringer. Man etablerede bl.a. medarbejderteams, og indførte mere åbenhed omkring de sager, hver rådgiver sad med, forklarer Linda Nystrup Jepsen:

”Vi måler nu løbende på, hvor mange sager hver enkelt medarbejder har, og ser fx på antallet af samtaler, rettigheden, sagernes længde og hvor mange sager, der er blevet afsluttet. Overblikket tager vi med på teammøderne og bruger det til at aflaste hinanden og vurdere, hvem der tager hvilke opgaver.”

De nye sagsgange har bevirket, at antallet af sager pr. rådgiver er faldet fra 60-70 til ca. 45, mens partnerskabet har stået på. Og SFI’s evaluering viser, at kommunens sygedagpengesager er blevet gennemsnitligt lidt kortere i perioden.

”Det handler om at komme ud af den onde spiral, hvor der først bliver taget fat i sagen, når dagpengeudløbet nærmer sig. Vi har arbejdet meget med tidlig indsats og kvalitetsstandarder for, hvad der skal gøres løbende i en sag, og det har virket –til gavn for både borgerne og medarbejderne”, fortæller Linda Nystrup Jepsen.

Faglige sammenstød

Sådan er det ikke gået i alle partnerskabskommunerne. SFI’s evaluering viser, at der i de kommuner, hvor man har arbejdet bredt med mange indsatser, og hvor samarbejdet mellem ledelsen, medarbejdere og Falck – som i Horsens – har fungeret godt, er sket et lille fald i længden af sygedagpengeforløbene.

I andre kommuner, hvor partnerskabet har haft vanskelige vilkår, er der ingen positiv effekt på forløbenes længde. Og her er det en væsentlig faktor, påpeger evalueringens forfattere, hvordan man vælger at håndtere de faglige sammenstød, der uvægerligt opstår, når private konsulenter og offentlige sagsbehandlere møder hinanden. Det kan Linda Nystrup skrive under på:

”En af grundene til, at partnerskabet har fungeret godt hos os, er helt sikkert at medarbejderne har været inddraget fra starten, og har været med til at drøfte, hvad vi ville med samarbejdet. De har fået svar på deres spørgsmål, og vi har taget de debatter, der opstod – fx om målingerne nu betød, at hver rådgiver skulle vurderes på sin evne til at afvikle sager, hvilket jo ikke har været hensigten.”

Politisk blæst

Der har også været knaster i partnerskabet. Kommunen gjorde sig en dyr erfaring tidligt i forløbet, da man lod medarbejdere, der formelt var ansat i Falck, behandle en række sygedagpengesager – en praksis, der sidenhen er blevet kendt ulovlig af Ankestyrelsen, og som førte til, at kommunen måtte genbehandle ca. 30 sager. I det hele taget har partnerskaberne været genstand for en del politisk debat, og vil uden tvivl fortsat blive debatteret. Set fra Linda Nystrups stol er budskabet til politikerne klart: 

”Man kan jo i hvert fald lære af det her partnerskab, at investeringer faktisk kan føre til besparelser. Måske vil man være mere villig til at gå den vej fremover.

Fakta

publikation Falcks partnerskabsmodel på sygedagpengeområdet
Forfattere Rebekka Bille, Malene Rode Larsen, Jan Høgelund, Helle Holt
Emner Helbred, Virksomheder
Forskningsemne Beskæftigelse og arbejdsmarked

Søg på sfi.dk