SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Program for tosprogede elever endnu ikke slået helt igennem

Del

SFI har set nærmere på, hvordan det går med at implementere et udviklingsprogram, der skal styrke tosprogede elevers faglighed i skolen. Programmet blev iværksat i 2012, og det kræver tålmodighed, før programmet er implementeret fuldt ud, viser denne kortlægning.

Undervisningsministeriet iværksatte i sommeren 2012 et Udviklingsprogram på 14 skoler til styrkelse af tosprogede elevers faglighed. Denne undersøgelse med titlen Skoleudvikling med fokus på sprog i al undervisning giver et overordnet billede af implementeringsprocessen i skolerne og en indikation af, om indsatserne i Udviklingsprogrammet viser en virkning med hensyn til elevernes faglige resultater og trivsel allerede i implementeringsfasen.

Kortlægningen af implementeringen af Udviklingsprogrammet viser, at det kræver tålmodighed, før omstillingsprocessen med hensyn til udvidede kompetencer og en ændret praksis i tosprogspædagogikken kan forventes at slå fuldt igennem.

Der er dog fremskridt at spore. Blandt andet er det lykkedes skolerne at opkvalificere det pædagogiske personale gennem blandt andet efteruddannelseskurser. Skolerne er også blevet bedre til at formulere deres egne målsætninger for undervisningen på tosprogsområdet. På seks af ni delområder inden for tosprogsområdet har mindst 10 skoler formuleret sig.

Med hensyn til elevernes faglige resultater viser analyserne, at der efter implementeringens start i sommer 2012 har været fremgang i de tosprogede elevers faglige resultater på de 14 deltagende skoler. Analyserne giver dog ikke baggrund for at konkludere, at fremgangen kan tilbageføres til indsatserne i Udviklingsprogrammet – både fordi skolerne var i fremgang allerede op til programmets start, og fordi tosprogede elevers resultater er i fremgang også på skoler, som ikke deltager i udviklingsprogrammet.

Undersøgelsen er en første og foreløbige evaluering af Udviklingsprogrammet. I sommeren 2016 vil den anden og sidste afrapportering af følgeforskningens analyser følge op med en evaluering med status tre år efter implementeringsstart.

Undersøgelsen er bestilt og finansieret af Undervisningsministeriet. 

Fakta

publikation Skoleudvikling med fokus på sprog i al undervisning.
Forfattere Dines Andersen, Beatrice Schindler Rangvid
Emner Integration, Skole og uddannelse, Inklusion
Forskningsemne Skole og uddannelse

Søg på sfi.dk