SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Prostitution frem i lyset

Del

SFI skal over det næste års tid kortlægge prostitution i Danmark. Forskerne skal ud på gaden og ind i massageklinikkerne for at kaste lys over de prostitueredes forhold. Undersøgelsen skal levere så objektive tal som mulig på et følsomt område, fortæller SFI-forsker Jens Kofod.

Hvordan er det at være prostitueret? Hvor mange sexarbejdere er der i Danmark? Hvor mange vil ud af det igen? Hvor stort er antallet af handlede kvinder i danske massageklinikker?  

Debatten om prostitution i Danmark er ofte heftig, men der mangler saglig viden om helt basale fakta på området. Derfor har Socialministeriet bedt SFI om at kortlægge prostitution i Danmark. Forskerne skal frem mod april 2011 arbejde sig hele vejen rundt om de prostitueredes vilkår og hverdag.  

”Det handler om levevilkår, rekrutteringsfaktorer og en bred forståelse af, hvordan det er at være prostitueret. Altså hvordan bliver man prostitueret, hvordan kommer man ud af det, hvordan er det organiseret osv.? Vi skal undersøge alle – også handlede kvinder og mandlige prostituerede,” forklarer SFI-forsker Jens Kofod, der skal stå for undersøgelsen.  

Valide tal på bordet

Prostitution er et område, der vækker megen debat og mange følelser. SFI’s undersøgelse skal levere et solidt, sagligt grundlag for både debat og beslutninger.  

”Når man så har de valide tal, kan man overveje forskellige indsatser. Der vil være nogle, som gerne vil være prostituerede, og så vil der være nogle, der gerne vil ud af det. Hvordan kan man hjælpe de forskellige grupper?” spørger Jens Kofod.  

Ud på gaden

En lang række interviews med prostituerede skal danne grundlag for en større spørgeskemaundersøgelse, og projektet afsluttes med en egentlig optælling af, hvor mange der lever af at sælge sex i Danmark.   En af de største udfordringer i projektet bliver at få kontakt til de prostituerede og især at lave selve optællingen, mener Jens Kofod.  

”Vi har endnu ikke lagt os helt fast på, hvordan vi vil udføre selve optællingen. Vi vil blandt andet trække på erfaringer fra optællinger i lande som Holland og Sverige, der har meget forskellige politikker om prostitution. Holland er meget liberalt, mens man i Sverige har forbud mod at købe sex. Og så skal vi selvfølgelig ud hvor de prostituerede arbejder, altså på gaden, i massageklinikker og så videre,” siger han.  

Socialministeriet har via satspuljen afsat fire millioner kroner til projektet, der skal være færdigt i april 2011. 

Søg på sfi.dk