SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Rådgivning kan forhindre lejerudsættelser

Del

De boligsociale medarbejdere i landets boligorganisationer spiller en rolle som bindeled mellem borgere og kommune. Samarbejdet er med til at forebygge, at folk bliver sat på gaden. I Vapnagaard i Helsingør har man sørget for, at hjælpen er nær og let tilgængelig. Men det kan stadig være svært at nå ud til alle.

SFI’s rapport om udsatte lejere viser, at flere udsættelser kan forebygges, hvis kommunerne gør en indsats. Derfor er der også fokus på  samarbejdet mellem kommuner og de boligsociale medarbejdere i landets boligorganisationer. Et vigtigt samarbejde, fordi kommunen ikke kan tage kontakt til alle borgere, der kommer i huslejerestance. De boligsociale medarbejdere er placeret tættere på beboerne og har dermed et bedre og mere indgående kendskab til dem.

Kirsten Nørregaard er ansat som socialrådgiver i det almene boligbyggeri, Vapnagaard, i Helsingør. Her bor over 4000 mennesker i de mange boligblokke, som i slutningen af 60’erne blev opført på arealerne til den gule firlængede gård, som har lagt navn til boligforeningen. Hos Kirsten Nørregaard kan man som beboer søge åben rådgivning, også når det kniber med at få betalt huslejen.

”Heldigvis oplever vi ikke så mange udsættelser af lejere her. Jeg tror det handler om at hjælpe folk, før det går galt.”

Bindeled mellem beboer og kommune

Kirsten Nørregaards kontor er placeret i servicecenteret, som udgør et vigtigt knudepunkt for det daglige liv i Vapnagaard. Servicecenteret huser både det boligadministrative personale, en café og et bibliotek. Socialrådgiveren fungerer som et slags bindeled mellem borgere og den brede vifte af tilbud, der findes. Det betyder meget, at hjælpen er tæt på og let tilgængelig, især for dem som har det svært.

”Der er mange muligheder og tilbud, men det er sjældent folk kender til dem, og så er det min opgave at informere dem og sende dem videre.”

For dem, som er i økonomisk gæld, tilbyder kommunens frivillighedscenter gratis økonomisk rådgivning. For andre kan en af kommunens støtte-kontakt-personer hjælpe med at få styr på hverdagen. For beboere, som i forvejen er på overførselsindkomst, kan det være en løsning at få kommunen til at administrere huslejen, således at den automatisk bliver betalt.

”For nogle kan det være en lettelse at de ikke skal bekymre sig om at få betalt. For andre er løsningen så simpel at få det til at køre over PBS,” pointerer socialrådgiveren.

Svært at nå ud til alle

SFI’s rapport viser, at langt den største gruppe lejere, der bliver sat på gaden, er enlige mænd. Og det er også Kirsten Nørregaards indtryk: 

”Det ofte er enlige mænd, som er gået helt i sort, der ender med at blive smidt ud af deres lejlighed. Det er også de sværeste at nå ud til, fordi de sjældent henvender sig, og man først bliver opmærksom på dem, når det allerede er gået helt skævt. En del af disse mænd tæller ikke med i statistikken, fordi de når at lægge nøglen, før de bliver sat på gaden af fogeden.”

Af SFI’s rapport fremgår det, at kommunen kan have svært ved at komme i kontakt med visse borgere. Når en beboeren står til at blive sat ud af fogeden og vedkommende ikke er kendt af kommunen i forvejen, bliver der sendt et standardbrev fra kommunen med tilbud om rådgivning. Men hvis man har det svært, har man sjældent overskud til at åbne sin post.

Her kan naboerne være en hjælp. Kirsten Nørregaard oplever, at beboerne har en stor omsorg for hinanden.

”Naboerne er meget opmærksomme. De kommer ofte til mig og fortæller om deres bekymring for en af deres naboer. Det giver mig mulighed for lige at banke på og spørge, om jeg kan hjælpe med noget. Hvis man er helt overvældet af problemer, kan det være svært at tage sagen i egen hånd og få gjort noget ved sagerne, og her er nærheden og naboerne altså vigtige.” 

Fakta

publikation Når fogeden banker på
Forfattere Anders Høst, Bence Boje-Kovacs, Dorte Laursen Stigaard, Torben Fridberg
Emner Boligsociale område, Udsatte grupper
Forskningsemne Samfund og sammenhængskraft

Søg på sfi.dk