SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Rejsehold sætter gang i sager om arbejdsskader

Del

Arbejdsskadesager er ofte komplicerede med mange mellemled, som betyder en langsom sagsbehandling. Et nyt rejsehold i Arbejdsskadestyrelsen har succes i samarbejdet med landets kommuner sørge for at sætte skub i processen af sagsbehandlingen. Det viser en ny undersøgelse fra SFI.

Flere tusinde danskere forlader hvert år det danske arbejdsmarked pga. ulykker eller sygdomme, der anerkendes som alvorlige arbejdsskader.

I 2008 oprettede Arbejdsskadestyrelsen et nyt Fastholdelsescenter, som har til opgave at behandle de arbejdsskadessager, hvor de tilskadekomne risikerer at miste relationen til arbejdsmarkedet. Fastholdelsescenterets formål er at arbejde tæt sammen med kommunerne for at sikre en hurtig afklaring for den tilskadekomne. Centret har også et nyt rejsehold, som står klar til at assistere kommunerne. Rejseholdet tager rundt til kommunerne og deltager i rundbords-samtaler. Den tilskadekomne, kommunens sagsbehandler, en repræsentant fra rejseholdet samt nogle gange også en fagforenings- eller arbejdsgiverrepræsentant er med til samtalerne.

Samtalen med rejseholdet fungerer som et tilbud, der kan integreres med de kommunale sagsbehandleres opfølgningssamtaler. En kommunal sagsbehandler fortæller i SFI’s nye rapport:

”Rejseholdet støtter meget fint op om det. De kan komme med nogle eksempler over for borgeren. Med deres kendskab til arbejdsmarkedet og den type lidelse, hvad kunne der så være af muligheder. Erfaringsdeling det synes jeg er godt. For det kunne jo være, at vi var blinde overfor en eller anden facet af muligheder.”

Ifølge undersøgelsen har rejseholdet har vist sig at være en medspiller, der styrker beslutningsgrundlaget. Rejseholdet sikrer en afgørelse i forlængelse af tilskadekomnes og kommunens aftaler, så den skadesramtes plan for at komme tilbage på arbejdsmarkedet kan sættes i værk.

En udefrakommende mægler

Sagsbehandlere beskriver, at rejseholdet som en udefrakommende aktør har skabt fremgang i sager, der var gået i stå. De kan fungere som mæglere eller ombudsmænd:

”Vi oplever nok os selv som mæglere i og med vi kan stille nogle spørgsmål, men vi skal hele tiden vide, hvor grænsen går for det socialfaglige område. Men jeg ser egentlig også mig selv som en ombudsmand, fordi jeg har oplevet at komme ud til samtaler, hvor jeg ved det er gået i hårdknude mellem den kommunale sagsbehandler og borgeren. Det, at vi er der, gør, at de pludselig kan snakke sammen på en helt anden måde, fordi de inddrager os,” siger en sagsbehandler fra rejseholdet til SFI. 

Et menneskeligt ansigt på systemet

”Det runde bord” er blevet et håndgribeligt billede på, at borgerens problemer bedst løses når alle parter mødes til drøftelse af den enkelte sag, hvor den skadesramte kan få sat et menneskeligt ansigt på sine sagsbehandlere. Rundbordssamtalen er en praktisk metode til at forene viden og ressourcer for borger og myndighed. En repræsentant fra en fagforening kommenterer:

”Med de erfaringer jeg har med rejseholdet, så vil jeg bruge dem igen. Jeg vil bruge dem, fordi jeg synes, at det er rart for mit medlem, at de har den direkte kontakt. Vi får nogle hurtige afgørelser, når vi inddrager Fastholdelsescenteret. Og de er med til, på et eller andet niveau, at sagen også i kommunen får et skub.”

Kommunerne udtrykker stor begejstring for rundbordssamtalerne i SFI-rapporten. Sagsbehandlere i kommuner mener, at samarbejdet har bidraget til hurtigere afklaring af borgernes arbejdsskadesag og af sygedagpengesagen. Det giver en øget motivation hos borgerne, at de med det samme ved rundbordsamtalen kan få vished om fremtiden.

Et tal i en statistik

Nogle borgere er på linie med de kommunale sagsbehandlere positive efter deres kontakt til Fastholdelsescenteret og rejseholdet, mens andre er forholdsvis kritiske over for den sagsbehandling og vejledning, som de har fået. En borger nævner i SFI-rapporten:

”Jeg havde det sådan, da jeg gik derfra, at jeg var et tal i en statistik. Sygedagpengekontoret skulle bare have afsluttet min sag, så jeg var ude af deres system. For så havde de jo et pænt resultat ikke sandt. Sådan følte jeg det. Med det, at Fastholdelsescenteret afslutter sagen, så kan kommunen træffe deres afgørelse på baggrund af det. Det var jo det, kommunen gjorde. Hvor jeg godt kunne have tænkt mig, at Fastholdelsescenteret siger, at de og de ting skal være i orden, inden vi træffer afgørelsen.”

Rundbordssamtalen blev af borgeren opfattet som et initiativ, der blev gennemført i kommunens interesse. Rejseholdet blev af den skadesramte således heller ikke opfattet som en medspiller, der støttede op om et fremadrettet forløb. 

Undersøgelsen indbefatter også interviews med fagforenings- og arbejdsgiverrepræsentanter. Flere af disse giver på linie med de kommunale sagsbehandlere udtryk for, at de har haft gode oplevelser med rejseholdet og Fastholdelsescentret.  

Undersøgelsen om Fastholdelsescenteret og rejseholdet findes i rapporten: ”På vej mod job efter en arbejdsskade” af Ulrik Gensby og Frederik Thuesen. 

Fakta

publikation På vej mod job efter en arbejdsskade:
Forfattere Ulrik Gensby, Frederik Thuesen
Emner Sygefravær, Sygefravær
Forskningsemne Beskæftigelse og arbejdsmarked

Søg på sfi.dk