SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Risikoen for selvskade er mindre, hvis nogen vil lytte

Del

Ny forskning kommer nærmere omfang og årsager til selvskade blandt unge i Danmark, og samtidig viser resultaterne, at det kan gøre en forskel at føle sig støttet socialt.

De slår, brænder, kradser eller skærer i sig selv, så det gør ondt. De er ikke ude på at tage deres eget liv, men 76 % af unge, der skader sig selv for at påføre sig selv smerte, gør det for at fjerne en svær og overvældende følelse. Her er tale om unge, som gentagne gange har skadet sig selv, og de angiver ofte flere grunde. F.eks. siger over halvdelen, at det er i desperation, og lige så mange svarer, at de gør det for at straffe sig selv.

Nye forskningsresultater peger i retning af, at støtte fra omgivelserne kan gøre en forskel, i forhold til om unge med traumatiserende oplevelser i barndommen udvikler selvskadende adfærd. Seniorforsker Mogens Nygaard Christoffersen, SFI, står bag resultaterne, som er offentliggjort i det anerkendte internationale videnskabelige tidsskrift ”Child Abuse & Neglect”.

Forskningen viser, at risikoen for selvskade er seks gange højere blandt unge, der enten har været mishandlet, mobbet eller har været udsat for andre alvorlige traumatiserende begivenheder, sammenlignet med unge der ikke havde nogen form for traumatiske oplevelser i barndommen.

Forskerne har beskæftiget sig med en gruppe, der ikke bare har oplevet én ting men syv ting, ud fra en formodning om, at risikoen for posttraumatisk stress og dermed selvskade er større blandt personer, hvor traumer fra barndommen hober sig op.

Mogens Nygaard Christoffersen understreger, at resultaterne viser en tæt forbindelse mellem, hvordan de unge har haft det i barndommen, og hvordan de har det som 25-årig. ”Denne sammenhæng kan måske få os til at være mere opmærksomme på at forebygge, at børn bliver udsat for traumatiske ting som f.eks. mobning og ydmygende behandling. Relevante forebyggende indsatser i både hjemmet og institutioner, hvor de unge færdes, kunne forhåbentlig hjælpe. Nogle af de unge bliver invalideret for livstid, det er jo virkelig spild af ressourcer, at man ikke i tide får stoppet mishandlingerne og hjulpet de unge,” siger han.

I alt har 2980 personer deltaget i undersøgelsen, og alle deltagere er født i 1984. Da deltagerne i løbet af 2008 og 2009 var 25 år, blev de interviewet om barndommen og eventuel psykisk og fysisk mishandling, seksuelt overgreb, vanrøgt, mobning i skolen eller andre alvorlige livsbegivenheder. Desuden blev de interviewet om deres sociale relationer for også at undersøge sammenhængen mellem risiko for selvskade og relationel støtte fra omgivelserne. Ud af de 2980 deltagere havde 2,7 % gentagne gange skadet sig selv på den ene eller anden måde, og de fleste har oplevet flere traumatiske begivenheder i løbet af barndommen.

Forskerne har undersøgt, hvad social støtte kan betyde i forhold til risikoen for at udvikle selvskadende adfærd. Det viser sig, at sociale relationer er en nøglefaktor for, om man udvikler selvskadende adfærd. Social støtte vil i denne forbindelse sige at have nogen, som gider lytte til en, nogen som man kan spørge til råds og være fortrolig med, fortælle om sine problemer til, nogen som er der, når man har brug for det og støtter en følelsesmæssigt og med praktisk hjælp. Kort sagt en, der vil barnet eller den unge det godt, som Mogens Nygaard Christoffersen siger.

”Det viser sig, når vi analyserer på tallene, at dem der har været udsat for meget voldsomme ting, er i mindre risiko for at skade sig selv, end man skulle have forventet, hvis de har fået den sociale støtte, de har brug for,” forklarer seniorforskeren.

Denne gruppe unge har det psykisk svært og er typisk i underskud med selvværdet. Forskerne håber, at resultaterne kan bruges til at gøre alle, der har kontakt med selvskadende unge, mere opmærksom på at reagere hensigtsmæssigt og forstå hvad problemet handler om. 

Mogens Nygaard Christoffersen, Bo Møhl, Diane DePanfillis, Katrine Schjødt Vammen: Non-Suicidal Self-Injury — Does social support make a difference? An epidemiological investigation of a Danish national sample. Child Abuse and Neglect, 2014. 

Søg på sfi.dk