SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Samarbejde om effektmåling

Del

Jamen, ved vi, at det virker? Det spørgsmål er der stadig flere, der stiller til social- og velfærdspolitiske indsatser. For at svare på det, har SFI indgået partnerskab med 14 kommuner i et nyt Kommuneforum for effektmåling. Forummet skal skaffe viden om effekten af forskellige indsatser på velfærdsområdet gennem et tæt samarbejde mellem forskere og praktikere.

I dag er der meget begrænset viden om, hvilke indsatser inden for social- og velfærdsområdet, der virker. Der findes generelt ikke data, som kan bruges til at skaffe den viden. Det kræver eksperter i undersøgelsesmetoder og statistik at lave effektmålinger, der kan levere de rigtige data, og det kræver ledelse og erfaring fra det daglige arbejde i kommunerne at udføre målingerne i praksis.

Derfor har SFI taget initiativ til et kommuneforum, som er et samarbejde mellem SFI og en række kommuner om at lave effektundersøgelser af konkrete indsatser. Forummet sættes i søen med en åbningskonference den 3. juni, hvor effektforskere fra SFI mødes med ledere og medarbejdere fra de 14 kommuner.

Administrerende direktør på SFI, Jørgen Søndergaard, ser store perspektiver i det forpligtende samarbejde med kommunerne. ”Det er første gang at forskere og praktikere går sammen på denne måde i et langsigtet partnerskab med et fælles mål,” siger direktøren. ”Kommunerne vil gerne vide, hvad der virker helt konkret i praksis og deltage i de nødvendige projekter for at få denne viden. SFI vil gerne analysere data fra veltilrettelagte projekter, så vi kan lave effektmålinger af højeste videnskabelig kvalitet.”

I forbindelse med kommuneforum for effektforskning vil SFI udgive en række pjecer med konkrete eksempler på effektmålinger. Pjecerne vil samtidig sætte fokus på de særlige ting, man skal være opmærksom på, når man vil måle effekten af indsatser på velfærdsområdet.

Søg på sfi.dk