SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

SFI byder ind på 2020-målene

Del

I efteråret lancerede regeringen en række sociale målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020. Men hvad ved vi egentlig om de forskellige områder, og hvordan bliver målene omsat til virkelighed? SFI byder i den kommende tid ind med viden på en række af de sociale 2020-mål.

Hvis man vil arbejde målrettet, er det afgørende at have noget at sigte efter. Derfor fremsatte regeringen i efteråret 2013 ni konkrete mål for det sociale område. 

De handler bl.a. om udsatte børns uddannelse, sammenbrud i anbringelser, antallet af hjemløse og narkorelaterede dødsfald.

Men hvordan ser landkortet ud bag målene? Hvad ved vi egentlig om udsatte børns skolegang? Hvilke redskaber har vi, der kan være med til at reducere antallet af hjemløse til 4000? Er det et ambitiøst mål at reducere antallet af narkorelaterede dødsfald til 200 årligt? Og er det realistisk, at kun fire procent af alle anbringelser bryder sammen?

SFI vil i den kommende tid byde ind med viden omkring de fleste af regeringens 2020-mål. Det vil vi gøre ved dels at holde en række gå-hjem-møder om de enkelte mål, og dels ved at skrive en række debatindlæg, som sætter fokus på 2020-målene. Vi vil løbende samle vores viden på siden www.sfi.dk/2020 (siden er under opbygning).

Det første gå-hjem-møde om hjemløse har været meldt ud og løber af stablen allerede den 27. marts, men der er flere på vej: Den 29. april handler det om sammenbrud i anbringelser, og i maj kommer et arrangement om hash-misbrugere og et om udsatte børns uddannelse.

2020-målene vil også blive taget under behandling på SFI’s stand ved Folkemødet på Bornholm i juni, og endelig har vi i efteråret planlagt to større konferencer, som også vil berøre regeringens mål: 

Den 28. august afholder vi en stor SFI-konference om rusmidler, og den 18. november har vi en SFI-konference om de mest udsatte voksne i samfundet. 

Vi vil løbende informere om alle arrangementer og sende invitationer ud, så hold godt øje med din mailboks!

De sociale 2020-mål er:

  • Mindst 50 procent af udsatte børn og unge har som 25-årige en ungdomsuddannelse •De udsatte børns faglige niveau i læsning og matematik skal forbedres
  • Andelen af 15-17-årige udsatte unge, der begår kriminalitet og får en fældende strafferetlig afgørelse, skal falde med mindst 25 procent. Det svarer til en andel på højst ni procent.
  • Andelen af anbringelser, der bryder sammen, skal falde med mindst 30 procent. Det svarer til, at andelen af sammenbrud højst må udgøre fire procent.
  • Antallet af hjemløse i Danmark reduceres med mindst 25 procent. Det svarer til et niveau på højst 4000 personer.
  • Andelen af borgere, der vender tilbage til et herberg eller et forsorgshjem inden for det første år efter udskrivning til egen bolig, må højst udgøre 20 procent.
  • Andelen af kvinder på kvindekrisecentre, der har behov for mere end ét ophold, reduceres med mindst 30 procent. Det svarer til en andel på højst 25 procent.
  • Andelen af borgere, som afslutter et behandlingsforløb for stofmisbrug som stoffri eller med reduktion i misbruget, øges til mindst 50 procent.
  • Antallet af narkorelaterede dødsfald skal reduceres og fastholdes på et niveau på højst 200 personer. Det svarer til en reduktion på mindst 30 procent.

Søg på sfi.dk