SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

SFI - nu på engelsk

Del

Hi there! Sådan lød velkomsten fra SFIs direktør Jørgen Søndergaard, da SFI i oktober udsendte sit første nyhedsbrev på engelsk. Modtagerne var knap 4000 socialforskere rundt om i verden. Med nyhedsbrevet håber vi på et bedre samarbejde med dem.

Globale udfordringer kræver globalt samarbejde. Det gælder også for de emner, der bliver forsket i på SFI. Derfor lancerede vi i oktober et engelsk nyhedsbrev om SFIs arbejde, Danish Social Research – News from SFI. Modtagerne var knap 4000 socialforskere og forskningsinstitutioner over hele verden.

Inspiration og netværk

I det engelske nyhedsbrev fortæller vi om vores forskning og kommende projekter. Formålet er at skabe kontakt til forskningsmiljøer rundt om i verden, der som SFI arbejder med anvendt socialforskning.

Det er ikke fordi SFI mangler internationale forbindelser i vores daglige arbejde. Dem har vi masser af, men de foregår ofte på det personlige plan, når SFIs forskere netværker med udenlandske kolleger og mødes til konferencer og gæsteophold. Og den form for samarbejde er nok så vigtig, fortæller seniorforsker på SFI Stephanie Vincent Lyk-Jensen:

- Gode kontakter til udenlandske forskere, der arbejder med det samme som jeg, er alfa og omega for mit arbejde. Man opdager, at det, der ses som vigtigt i Danmark, måske betragtes som helt uvæsentligt i et andet land, og vice versa – og det kan inspirere til at angribe et emne på en helt ny måde, siger Stephanie.

Med nyhedsbrevet håber vi i SFI på at styrke og formalisere den internationale kontakt. Vi er også vej med flere nye initiativer, som vil give udenlandske forskere mulighed for at arbejde på SFI i en periode. En af dem er en research fellow-ordning, som vi vil fortælle mere om i kommende numre af nyhedsbrevet.

Unikke registre

En ting er, at vi på SFI kan få glæde af mere formelt samarbejde med udlandet. En anden er, at vi også har en unik vare at tilbyde til udenlandske forskere: De mange danske registre giver nogle forskningsmuligheder, der ikke findes andre steder i verden.

Hidtil har de danske data ikke kunnet bruges til meget i udlandet, eftersom de kun findes på dansk. Det er SFI ved at lave om på. Vi er for øjeblikket i gang med at etablere et nyt center, der skal lette udenlandske forskeres adgang til danske registre, bl.a. ved at levere engelske beskrivelser af datasættene. Også det vil man kunne læse om i nyhedsbrevet, hvor vi løbende vil præsentere nogle af de spændende datasæt.

Danish Social Research – News from SFI vil fremover udkomme 4 gange om året. Du kan læse det første nummer af nyhedsbrevet her » , hvor du også kan melde dig som abonnent – eller anbefale nyhedsbrevet til dine egne udenlandske fagfæller.

Søg på sfi.dk