SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

SFI tilbyder støtte til vidensbaseret arbejde

Del

Hvis man vil arbejde mere vidensbaseret kræver det, at man har kendskab til den nyeste viden og formår at omsætte den til praksis. Det kræver også, at den enkelte kommune eller organisation er i stand til at analysere egen praksis og egne resultater fx gennem evaluering og effektmåling. Det kan være en vanskelig opgave at gå i gang med, for hvor skal man begynde? SFI’s nye analyseteam arbejder sammen med kommuner og organisationer ud fra disses konkrete kontekst og behov, og hjælper dem i gang med at kunne arbejde mere vidensbaseret. 

Fra negativ kontrol til læring og udvikling

I mange kommuner og institutioner dokumenterer medarbejderne allerede deres arbejde på forskellig vis, men det er ikke alle steder, at den viden bliver brugt aktivt. Det kan være vanskeligt, at få sat rammerne for at komme i gang med at bruge den tavse viden.

”Hvis man fx som ansat i en kommune skal dokumentere en hel masse, som ikke bliver omsat til viden og udvikling, kan det være frustrerende og opfattes som negativ kontrol. Den tavse viden kan vi hjælpe med at få i spil, så den enten kan bruges til at dokumentere virkningen af en indsats eller definere, hvor en indsats vil give mest mening,” forklarer Helle Hansen, der er seniorkonsulent i SFI’s nye analyseteam.

Analyseteamet kan hjælpe til at skabe forståelse for, at det at måle rent faktisk kan bruges til noget og ikke kun er en belastning i det daglige arbejde, men et nødvendigt grundlag for læring og udvikling.

”Vi kan hjælpe en kommune ved fx at gå ind og se på de tal, som de allerede har. Det kunne være, at de havde brug for at få overblik over, hvilke udsatte grupper kommunen har, så de kan finde frem til, hvor det giver mest mening at fokusere en indsats,” forklarer Helle Hansen. 

Med i hele processen

Mange arbejder med indsatser, som de kan se virker, men der findes ingen dokumentation for det. Analyseteamet har fx lavet et stort projekt for Reden i København, som er et være- og rådgivningssted for kvinder i misbrug og prostitution.

”Reden har brug for at kunne dokumentere effekterne af deres arbejde. Analyseteamet er her med i hele processen. Vi er med til at definere og sætte ord på, hvad det er, Redens medarbejdere gør og leverer, og vi hjælper med at bygge en metode op, så de kan dokumentere virkningen af deres arbejde,” forklarer Helle Hansen.

Igangsætter

Andre gange er analyseteamet primært med til at sætte processen i gang som i fx Esbjerg Kommune, hvor man skal have evalueret et projekt på det boligsociale område. Analyseteamet har været med på en kick-off dag, hvor de gennemgik hvad effektmåling er, hvordan man kan komme i gang, og hvad man skal overveje i forhold til fx målgrupper, formål osv. På den måde fik de involverede parter et fælles sprog og en fælles viden at arbejde ud fra og opstille mål på baggrund af.

Analyseteamet arbejder altid med udgangspunkt i den enkelte kommunes eller organisations behov. ”Nogle gange handler det om at igangsætte en dialog om, hvad der er det vigtigste, og hvad man gerne vil fokusere på, inden vi overhovedet kan gå i gang med at tale om effektmåling. Andre gange skal vi hjælpe med at dokumentere en konkret indsats. Det er meget forskelligt, hvor vi begynder henne,” fortæller Helle Hansen. 

Søg på sfi.dk