SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

SFI vil være specialist i kontrollerede forsøg

Del

For at styrke og udvikle brugen af kontrollede forsøg inden for det sociale felt opretter SFI nu en afdeling med særligt fokus på metode. Den skal bidrage til at skabe mere viden om, hvad der virker.

Den bedste og mest krævende måde at måle effekter af sociale indsatser er ved at lave kontrollerede forsøg. Men det stiller store krav til metode og design af undersøgelsen. SFI etablerer nu en hel afdeling, der skal samle og udvikle kompetencerne i forhold til at lave kontrollerede forsøg.

”Der er et enormt behov i samfundet for at få at vide, hvilke indsatser på det velfærdspolitiske område, der faktisk virker,” siger forskningsleder Mette Deding, som står i spidsen for den nye afdeling.

Se interview med Mette Deding om den nye SFI-afdeling:

Ny SFI-afdeling for kontrollerede forsøg

Artiklen er nu lukket for kommentarer. Tidligere kommentarer kan ses nedenfor.

Dato:  02-02-2012  
Afsender:  Mette Deding, SFI 

At lave forsøg med børn/unge der skal anbringes, er et af de områder hvor man skal være meget varsom og sikre sig at de etiske forhold er i orden. Men det kan godt lade sig gøre. Hvis vi fx har forskellige former for anbringelse kan man randomisere (trække lod) i forhold til hvilken form for anbringelse, den unge skal tilbydes. Så længe vi ikke ved om den ene indsats virker bedre end den anden, så mener vi, at det er etisk forsvarligt at randomisere familierne til behandling. Det kan fx være opholdssted, plejefamilie eller eget værelse med støtte. Så får vi viden om hvordan de to forskellige anbringelser virker i forhold til hinanden. Ofte vil et studie undersøge hvordan en bestemt indsats (fx anbringelse ved professionel plejefamilie) virker i forhold til det man ellers ville gøre. Så randomiserer vi imellem denne indsats og det vi kalder treatment as usual (TAU), som er en blanding af forskellige indsatser man ellers tilbyder målgruppen.

I Danmark vil vi altid i sådan et forsøg sikre os, at familierne får en eller anden form for behandling. De vil aldrig blive udsat for ikke at få nogen behandling overhovedet. Det mener vi nemlig ikke er etisk forsvarligt. Som ved alle andre forsøg kræver det selvfølgelig at familien bliver ordentligt indformeret om studiet, og at de siger ja til at deltage.

Så alt i alt... ja man kan godt lave forsøg med anbringelser, og vi mener også at det er vigtigt at gøre det, så vi får mere viden om, hvad der virker og for hvem.

Dato:  26-01-2012 
Afsender:  Lars Aagerup   

Hvordan vil man udføre RCT med anbringelser af børn og unge? 

Søg på sfi.dk