SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

SFI's forskning skal være mere anvendelig for praktikere

Del

Forsøg med nye former for dialog med praksis, bedre overblik over ny viden og mere og klar formidling om effekt og evidens. Det er nogle af de konkrete tiltag, som SFI sætter i gang i 2012 for at gøre forskningen mere anvendelig for praktikere.

Ét af SFI´s strategiske mål er at blive bedre til at overføre viden til praksis – resultaterne af SFI’s forskning skal kunne anvendes af praktikere, der arbejder indenfor velfærdsområdet. En undersøgelse af praktikeres behov for ny viden og deres opfattelse af SFI, som blev lavet sidste år, havde nogle klare hovedkonklusioner: Der er et stort behov for ny viden, der efterspørges mere fokus på praksis, og SFI har høj troværdighed.

Bag disse overskrifter gemmer der sig blandt andet, at mange gerne vil have SFI’s forskere til at være mere tydelige i deres konklusioner. Man har brug for opdatering og overblik over nyt fagligt stof i en form, der passer til en travl hverdag. Og ikke mindst i den kommunale verden er der stor efterspørgsel efter at få at vide, hvad der virker. Der er også et markant ønske om, at forskerne på forskellig vis inddrager praktikerne i deres projekter – blandt andet så resultaterne bliver mere direkte anvendelige. 

Som en deltager i undersøgelsen siger: ”Forskerne skal komme så tæt på os som muligt…ikke bare fremlægge, så har vi ikke modet til at sige: Forskningen peger på…”

Vigtig med dialog

”Vi er meget optaget af, hvordan vi kan blive bedre til at nå praktikerne og dække deres behov, når det gælder ny viden. Det er jo en af vores fornemmeste opgaver,” siger Jørgen Søndergaard, SFI’s direktør. ”Derfor har vi brugt resultaterne af undersøgelse til at blive skarpe på, hvor der er brug for, at vi udvikler nye kompetencer, og hvordan vi kan blive bedre til at forstå praksis.”

Han er især optaget af, hvordan forskningen og praksis kan komme i tættere dialog - for at udveksle viden og inspirere hinanden.

”Jeg mener, det er meget vigtigt, at SFI’s forskere får en bedre fornemmelse af, hvad der rører sig i praksis. Fx hvilke problemstillinger der er mest aktuelle, så SFI’s resultater og viden kan sættes ind i en sammenhæng, der er vedkommende for praktikere.. Omvendt kan det også blive nemmere at omsætte forskningsresultater til hverdagsbrug, hvis praktikere er tættere på forskningen. Vi kan f.eks. ikke undersøge hvad der virker uden et tæt samarbejde, så en alliance mellem forskning og praksis, er en fordel for begge parter”, siger han.

Idéer på vej

I det kommende år vil der derfor ske en række nye ting, der skal gøre forskningen mere anvendelig for praktikerne. Der skal fx laves forsøg med at inddrage praktikere i en slags virtuelt følgegruppe, som kan sætte rammen om den vigtige dialog. Den klassiske SFI-rapport skal blandt andet have et nyt resumé, hvor konklusionerne bliver tydeligere, og den nye viden bliver perspektiveret. 

Derudover har SFI har også som mål, at vores profil bliver skærpet, når det gælder vores holdning til kvalitet af viden. Sagt med andre ord: Der skal ikke være tvivl om, hvad det betyder , når SFI bruger begreber som effekt og evidens.

”Der er gået lidt inflation i brugen af begreberne. Der er imidlertid ingen genveje til sikker viden om, hvad der virker. Samtidig skal vi være opmærksomme på, hvordan resultaterne af vores effektmålinger kan inddrages i de forskellige måder, man tænker styring og udvikling på i f.eks. de kommunale forvaltninger, så vores resultater om, hvad der virker, kommer til at bidrage til at gøre indsatserne i praksis bedre,” siger Jørgen Søndergaard.  

Der er nu lukket for kommentarer til artiklen. Tidligere kommentarer kan ses nedenfor.

Dato:  06-02-2012  
Afsender:  Louise Bunnage, Cand.Scient.Soc, Sundheds- og 
arbejdsmarkedsforvaltningen, Tårnby 

Det lyder spændende. Jeg mener at en ny formidlingsstrategi kan gøre socialforskning langt mere tilgængelig og anvendelig. Det er til gavn for os alle og det vil jeg meget gerne bidrage til. Kontakt mig for ideer til projektdesign eller for øvrig deltagelse.

Dato:  27-01-2012  
Afsender:  Leif Scherrebeck, Specilfunktionen Job & Handicap 

Jeg synes det lyder rigtig spændende. Vi deltager gerne med de erfaringer vi har fra Jobcentrenes praktiske tilgang i sager med personer med funktionsbegrænsninger. 

Dato:  26-01-2012  
Afsender:  Lisbeth Sanders, Jobcenter Skive 

God ide. Vi medvirker gerne! 

Dato:  26-01-2012  
Afsender: Betty Pedersen, Jobcare  

Vi er meget interesseret i at medvirke som praktikere indenfor forskning i forhold til beskæftigelsesområdet. Vi har stor erfaring gennem mange år og deltagelse i mange forskningsaktiviteter ud fra et praktisk synspunkt.

Søg på sfi.dk