SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Skærpet indsats overfor udsatte unge

Del

For tidligere anbragte unge kan overgangen til voksenlivet være svær. Et nyt projekt fokuserer på at skabe bedre overgange, og hjælpe de unge videre til uddannelse og beskæftigelse. En evaluering fra SFI viser, at projektet indtil videre har været en succes.

Det giver mening, det er overskueligt og de føler sig hørt. Det er nogle af de tilbagemeldinger, som Irene Ildvedsen, projektleder i Fredericia Kommune, har fået fra de udsatte unge, der er med i projektet.

Formålet er at skabe en bedre overgang til voksen tilværelsen for unge, der enten er anbragte eller er tidligere anbragte. Projektet afsluttes i 2015, men allerede nu er en midtvejsevaluering, der viser gode erfaringer, blevet udgivet af SFI.

For Irene Ildvedsen har en stor gevinst været, at der nu er kommet samspil mellem de forskellige enheder:

”Tidligere var arbejdet med den unge præget af, at overleveringen var mere generel. Vi prøvede at beskrive de unge så jobcentre osv. var forberedte, men de enkelte enheder arbejdede ikke sammen. Nu er der skabt en ”vi”-kultur fremfor en ”os og dem”-kultur.”

Samarbejdsmodel

Det centrale element i projektet er en ny samarbejdsmodel. Her er der blevet skabt et netværk for alle relevante personer i de unges liv. Det vil sige, at der er en koordineret indsats mellem blandt andet jobcentre, ungdomsrådgivning og anbringelsessted.

I Fredericia Kommune var virkeligheden før samarbejdsmodellen, at indsatsen ikke var godt nok koordineret, fortæller Irene Ildvedsen. Nu bliver der sat et hold omkring den unge, så både den unge og teamet ved, hvem de har at forholde sig til. Dermed er vejledningen mere målrettet den enkelte. Deres erfaring er nu, at flere er i gang med uddannelse eller anden form for beskæftigelse.

Gode erfaringer fra fire projektkommuner

De samme gode erfaringer har man i de andre projektkommuner. Fredericia Kommune er én ud af i alt fire kommuner, der har deltaget i en forsøgsfase, hvor man har udviklet og afprøvet samarbejdsmodellen. Rapporten fra SFI viser, at alle kommuner indtil videre har gode erfaringer. Helt konkret viser det sig i, at indsatsen overfor den unge er mere koordineret og målrettet. Kommunerne når nu hurtigere at tilbyde støtte til de unge, fagpersonerne oplever et fælles ansvar, og der foregår en god vidensudveksling. Derudover er den målrettede indsats også med til at give den unge mere ansvar og medbestemmelse.

For de unge viser tidligere undersøgelser, at de nemt kunne blive ”en sag i bunken”, og at sagsbehandleren først kommer i kontakt med den unge, når den unge er kommet i problemer. Med arbejdsmodellen åbnes op for en tidligere indsats. I rapporten fastslås, at det endnu er for tidligt at konkludere, hvorvidt modellen leder til en bedre overgang til voksentilværelsen for de unge. Ud fra erfaringer fra de fire projektkommuner tegner der sig dog et billede af, at der sker en tidligere indsats overfor de unge samt at indsatsen er mere målrettet den unges behov.

Udfordringer

Der er dog stadigvæk tale om udsatte unge, som ikke alle har haft gode erfaringer med systemet. Derfor understreger Irene Ildvedsen, at der også er unge, der ikke har ressourcer til at deltage i hele processen. ”Der er unge, der absolut ikke kan se noget formål med det, og som bare ser det som endnu et møde” fortæller hun.

Alligevel forsøger man dog at hjælpe dem bedst muligt, ved at inddrage dem i den del af processen, hvor det giver mening, og ellers afholde møder uden deres deltagelse.

Rapporten peger også på en række andre udfordringer. Blandt andet kan arbejdet med at finde praktikpladser være en udfordring. Ligesom det kan opleves som en udfordring at samarbejde på tværs af afdelinger. Afdelinger der ikke før har arbejdet sammen, skal nu samarbejde, og det er nødvendigt med en ny intern strategi, for at opnå succes.

Det gode samarbejde, som modellen har været med til at skabe, har været en så god gevinst, at man både i Fredericia og i de øvrige kommuner fortsætter arbejdet med at implementere modellen.

Projektet ”Vejen til uddannelse og beskæftigelse” fortsætter indtil 2015, hvor SFI vil udgive en afsluttende evaluering af projektet. 

Fakta

publikation Bedre overgange for udsatte unge
Forfattere Stine Tankred Luckow, Turf Böcker Jakobsen, Anders Posselt Langhede, Jan Hyld Pejtersen
Emner Børn og unge, Familie
Forskningsemne Børn, unge og familie

Søg på sfi.dk