SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Skole og uddannelse på SFI’s skema

Del

Forskning i skole og uddannelse er blevet et stort område på SFI takket være flere store bevillinger. I samarbejde med en række andre institutioner skal SFI blandt andet måle effekterne af skoleledelse og undervisning, undersøge betydningen af social og økonomisk baggrund for resultater i skolen og se på virkningen af efteruddannelse af lærere.

Klasseværelset er et af de vigtigste rum i det danske velfærdssamfund. Når børnene hvirvler ind i på stolene og skal prøve at koncentrere sig om det, der sker oppe ved tavlen, har de udover bøger og penalhus også hele deres sociale baggrund med i tasken. Samtidig er skolen et sted, der på mange måder er med til at forme børnene til de borgere, der skal skabe morgendagens Danmark.

Derfor har forskning i skole og uddannelse altid været en naturlig del af SFI's interesseområde. Men med flere store bevillinger kommer der nu endnu mere skole og uddannelse på forskerens skema. 

Da det Strategiske Forskningsråd i december 2009 uddelte 67 millioner kroner til forskning i netop uddannelse og kompetenceudvikling gik en stor del af bevillingen (40,5 millioner) til et nydannet Center for Strategisk Uddannelsesforskning. Centret er et samarbejde mellem bl.a. SFI, DPU, Århus Universitet og forskere fra en række store udenlandske universiteter. Niels Egelund fra DPU er leder af det nye center, som gennem en række forskningsprogrammer skal sætte fokus på problemstillinger omkring folkeskolen.

SFI’s forskningschef, Paul Bingley, skal lede et af de fire forskningsprogrammer i centret. Det skal analysere hele forløbet fra vuggestue til udgangen af 9. klasse. Leder af SFI Campbell, Mette Deding, er også med i et projekt sammen med forskere fra DPU, som undersøger effekten af at give lærere efteruddannelse; kan det ses på elevernes præstationer?

Skoleledelse og undervisning

Et andet nyt projekt bliver ledet af professor Søren Winter fra SFI. Han skal – sammen med både danske og internationale samarbejdspartnere – frem mod 2013 måle effekten af forskellige former for skoleledelse og undervisning.

”Ledelsesopgaven i skolerne er svulmet op, så det formentlig er umuligt for skolelederen at dække alting selv. Derfor uddelegerer mange skoleledere en del af opgaven. Og det kan gøres på flere forskellige måder. Tilsvarende har skoleledere forskellige strategier i forhold til undervisningen. Nogle lægger vægten på at skabe gode betingelser for, at lærerne kan tilrettelægge undervisningen, mens andre engagerer sig i skolens pædagogiske linje og metoder. Men vi savner viden om, hvilken betydning de forskellige former for ledelse har for, hvordan eleverne klarer sig,” siger Søren Winter.

Forskerne vil ikke kun se på, hvad der sker på kontoret hos skoleinspektøren. De vil også kigge ind i klasseværelset for at finde ud af, hvordan skoleledelsen påvirker lærernes undervisning. Effekten af skoleledelse og undervisning vil så endelig blive målt på elevernes gennemførelse af 9. klasses afgangsprøve – herunder deres præstationer i dansk og matematik. Alle skoler med 9. klasse skal indgå i undersøgelsen.

SFI’s tværfaglige kompetencer

En af årsagerne til, at SFI har været med til at få de mange penge er, at der fra Det Strategiske Forskningsråds side bliver lagt stor vægt på kvantitativ uddannelsesforskning, vurderer SFI’s forskningschef Paul Bingley. SFI-forskerne er vant til at måle effekter og lave statistikker på det sociale område, og den erfaring kan overføres til uddannelsesområdet:

”SFI’s store styrke er det tværfaglige aspekt. Selv om vi ikke har deciderede uddannelsesforskere, så er vores økonomer, sociologer og politologer vant til at arbejde på tværs af fagområder i det sociale felt. Det giver os en særlig vinkel til at finde de bedste og mest relevante kvantitative metoder,” siger forskningschefen.

SFI-direktør Jørgen Søndergaard, der i januar blev udpeget til formand for regeringens ”Skolens rejsehold”, er stolt over SFI’s store engagement i uddannelsesforskning:

”Ud af de 67 millioner, der i december blev bevilget til uddannelsesforskning, er SFI involveret i projekter for omkring halvdelen. Det er faktisk enormt flot,” siger Jørgen Søndergaard. 

Søg på sfi.dk