SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Skolelederen som motor og kompas

Del

De fleste danske skoleledere prioriterer det pædagogiske arbejde, personalepleje og strategi højere end økonomi og administration. Men arbejdet med den pædagogiske udvikling kan styres på forskellige måder, viser en ny undersøgelse fra SFI. Skoleleder Kirsten Birkving fra Kokkedal Skole forsøger bl.a. at være meget synlig i hverdagen, men hun arbejder også struktureret med den pædagogiske linje.

Den typiske skoleleder

Selv om skoleledere på mange områder er forskellige, kan man alligevel ud fra undersøgelsen tegne et gennemsnitligt billede af den danske skoleleder:

  • Han er en dansk mand midt i 50’erne.

  • Han har tidligere arbejdet som lærer gennem mange år

  • Han har haft tillidsposter som fx formand for lærerrådet på skolen

  • Han har taget en diplom- eller masteruddannelse i ledelse

  • Han tjener omkring 44.000 kr. om måneden

  • Han arbejder 46 timer om ugen

  • Han er glad for sit arbejde

 

Når man går i fjerde klasse kan det være svært at forestille sig, at det der sker på skolelederens kontor egentlig betyder noget for livet i klasseværelset. Den lange vej op til skolelederens lukkede dør er mest af alt en diffus trussel for uvorne drenge og piger. Men skoleledelsen skal på mange måder være både faglig drivmotor og pædagogisk kompas i den moderne folkeskole. 

En ny SFI-undersøgelse kortlægger de rammer, vilkår og former, der gælder for skoleledelsen i folkeskolen. Hvad karakteriserer skolernes ydre vilkår, skolelederne, hvilke opgaver har de, og hvordan prioriterer og leder de? 

Fokus på pædagogisk personale

Spørger man skoleleder på Kokkedal Skole, Kirsten Birkving, er prioriteringen meget klar:

”Det vigtigste for mig er selvfølgelig at holde fokus på eleverne. Men i mit arbejde ligger vægten på lærernes håndtering af og relation til eleverne. Så mit hovedfokus er det pædagogiske personale,” fortæller hun.

Det svar ligger fint på linje med de 688 folkeskoleledere, der har deltaget i SFI’s undersøgelse. I gennemsnit bruger de omkring halvdelen af deres tid på pædagogik, personaleledelse og strategi. Kun en femtedel af tiden bruges på økonomi og administration, mens resten af tiden går med 
undervisning, skole-hjem-samarbejde og lignende.

Synlig i hverdagen

Skoleleder Kirsten Birkving lader også andre om at gøre størstedelen af det administrative arbejde. Hun bruger meget tid på møder og strategisk arbejde, men er altså også meget aktiv i udviklingen af det pædagogiske arbejde:

”Jeg sørger for at være til stede som en naturlig del af hverdagen – altså at være meget synlig. Og så arbejder vi med mere strukturerede forløb med teamsamtaler, enkeltsamtaler og opfølgning rundt i klasserne. Jeg kommer ikke så meget ud i de enkelte klasseværelser. Men jeg sørger for at være kendt på skolen og være en, man kan komme til,” forklarer Kirsten Birkving.

Ifølge SFI’s undersøgelse er der stor forskel på, hvordan skolelederen leder det pædagogiske arbejde på skolen. Nogle fastlægger overordnede mål for undervisningen, andre går i direkte dialog med lærerne, og andre igen søger at påvirke pædagogikken ved at stille krav, der styrer undervisningen i en bestemt retning. Mange skoledere blander de forskellige måder at arbejde på.

Forskelle på skoleledelse

Selv om SFI’s undersøgelse fremdrager en række fællestræk for ledelsen af de danske folkeskoler, så konstaterer forskerne også, at der er ret stor forskel på, hvordan de enkelte skoler ledes. Det skyldes bl.a. forskellene i skolernes ydre vilkår, fx antallet af elever og elevernes sociale baggrund, konkurrence fra andre skoler om eleverne og styring fra kommunen. 

Men hvad betyder de forskellige former for skoleledelse for det, der sker i og kommer ud af klasseværelset? Det skal de næste dele af SFI’s undersøgelse skal afdække. Dermed kan forskerne give Kirsten Birkving og hendes kolleger et bud på, hvilke former for skoleledelse der kan sikre den bedst mulige læring og trivsel på skolen. Anden del af undersøgelsen offentliggøres i december 2011.

Hele undersøgelsen er bestilt af Uddannelsesstyrelsen på vegne af Skolerådets formandskab.

Fakta

publikation Ledelse af folkeskolerne
Forfattere Mogens Jin Pedersen, Anders Rosdahl, Søren C. Winter, Anders Posselt Langhede, Mikkel Lynggaard
Emner Skole og uddannelse, Ungdomsuddannelse, Ledelse, Ledelse
Forskningsemne Skole og uddannelse

Søg på sfi.dk