SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Skolen og den sociale arv

Del

Peter Rohde Skov skal i et nystartet ph.d.-projekt undersøge samspillet mellem skoleklasse og den enkelte elev, og hvordan det påvirker det faglige niveau og elevernes sociale baggrund. Projektet indgår i et forskningsområde på SFI, der ser på skolens muligheder for at modvirke negativ social arv, og hvordan fagligt stærke og fagligt svage elever påvirker hinanden i skoleklassen.

Peter Rohde Skov ser i sit projekt bl.a. på, hvad der sker med klassens dynamik og dens faglige gennemsnit, når fx et uroligt barn bliver sat ind i klassen eller bliver udskilt til specialundervisning. Det er en del af forskningsområdet, hvor man undersøger, om fagligt svage elever lærer mere af at komme i gruppe sammen med fagligt og socialt stærke elever, og hvis de gør, hvorfor så? 

Det er især aktuelt, fordi der er en skolepolitisk ambition om at gå bort fra specialundervisning til fordel for inklusion i klasserne. Det giver helt andre dynamikker i klassemiljøet. I princippet bliver der altså flere urolige og fagligt svage elever i klasselokalet, som skal inkluderes i normalundervisningen.

”Børnenes muligheder for at lære er forskellige og bestemt hjemmefra. Det er der ikke noget nyt i. Men kan omgivelserne i klassen eller skolen påvirke deres kompetencer? Hvad sker der, når man sætter fagligt stærke og fagligt svage elever sammen i klassen? Påvirker de hinanden, og bliver de fagligt svagere stærkere, eller bliver de fagligt stærkere svagere,” spørger Peter Rohde Skov, og tilføjer: 

”Vi har generelt en tendens til at overidentificere os med andre, der ligner os selv. Den gensidige påvirkning er derfor større, jo mere vi ligner hinanden. Men det kan så både være i positiv og negativ retning.”

Metodiske udfordringer

Peter Rohde Skov skal i de kommende godt tre år bl.a. gennem analyser af registerdata og nationale test forsøge at afklare spørgsmålene omkring betydning af påvirkning. Blandt udfordringerne i opgaveløsningen er at få adskilt indflydelse og selektion. Dvs., hvis en fagligt svag elev bliver påvirket positivt ved at være sammen med en fagligt stærk elev, er det så fordi han/hun selv har søgt de fagligt stærke elever (selv har valgt det), eller er det alene bare indflydelsen i sig selv – at man så at sige bliver suget ind?

Projektet er en del af et større forskningsprojekt om elevsammensætning og læringsudbytte. Projektet er finansieret af Det Strategiske Forskningsråd.

Søg på sfi.dk