SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Stigende sygefravær kan skyldes rummelighed

Del

Der er langt mere sygefravær blandt kommunalt ansatte i Sverige end i Danmark. Men det kan være fordi de svenske systemer er mere åbne over for medarbejdere med nedsat arbejdsevne, viser ny forskning.

Kommunalt ansatte i Sverige har 26 procent højere risiko for sygefravær end i Danmark. Nu er der for første gang lavet en sammenligning af årsagerne til sygefraværet mellem de to lande.  

Der ér forskelle, når det gælder livsstil, arbejdsmiljø og helbred. Fx ryger danskere mere end svenskere, og svenskere har oftere problemer med ryg og nakke.  

”Men selv om der er mange faktorer, der påvirker risikoen for sygefravær, og der er en skæv fordeling mellem landene, så kan vi ikke forklare forskellen i sygefravær ud fra arbejdsmiljø, livsstil eller helbredsforskelle generelt,” siger Thomas Lund, seniorforsker ved SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd i Danmark.  

Lavere svensk arbejdsevne 

Når de kommunalt ansatte bliver bedt om selv at vurdere deres arbejdsevne, er der ligeledes forskel: Svenskerne vurderer oftere end danskerne, at de har en lav arbejdsevne. Dét kan til gengæld bruges til at forklare forskellen i sygefravær, for hvis danskerne havde lige så lav arbejdsevne, ville danskernes sygefravær være lige så højt som svenskernes.  

Altså skyldes det højere svenske sygefravær i denne undersøgelse én ting: Der er generelt flere mennesker i den kommunale sektor i Sverige med lavere arbejdsevne end på det danske arbejdsmarked.  

”Én måde at udlægge resultaterne på er, at svenskerne er bedre til at fastholde folk med dårligt helbred i den kommunale sektor. Deres aktive arbejdsmarkedspolitik, der sikrer sygemeldte visse rettigheder, fungerer på dette område tilsyneladende bedre end den danske Flexicurity-model, hvor grundtanken er, at det er let for arbejdsgiverne at hyre og fyre,” mener Thomas Lund.  

Kan være sygemeldte i flere år

Bengt Nilsson er personalechef i den svenske kommune Höganäs. Han er enig i, at den vigtigste årsag til forskellen i sygefraværet er ordningerne omkring sygemeldte medarbejdere.  

”I Sverige har det været muligt at være sygemeldt i flere år og alligevel beholde sit arbejde. Vi er som arbejdsgivere også blevet bedre til at arbejde med rehabilitering af langtidssyge,” siger han.   

Det betyder ligeledes, at mennesker med lavere arbejdsevne i højere grad bliver fastholdt i jobbet. 

Men Bengt Nilsson understreger også, at sygefraværet i faldende i Höganäs kommune – ligesom i resten af Sverige. Det skyldes, at sygefraværsordningen er blevet strammet op. Og det er positivt:  

”Alt for højt sygefravær er et problem. Det nuværende niveau på knap seks procent betragter jeg som normalt,” siger han.

Søg på sfi.dk