SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Større tilfredshed med ressourceforløb i kommuner med særlige ressourceteams

Del

Der er markante forskelle i, hvordan fire udvalgte kommuner organiserer arbejdet med de nye ressourceforløb for borgere under 40-årige med betydelige problemer ud over ledighed. Og dermed også forskelle i tilfredsheden med forløbene blandt sagsbehandlerne, viser en ny SFI-rapport.

To af kommunerne har oprettet særlige ressourceteam, der fysisk er adskilt fra kommunens almindelige jobcenter og hvor sagsbehandlerne udelukkende tager sig af borgere under 40 år med betydelige og komplekse problemer ud over ledighed. I disse kommuner, der heller ikke benytter sig af de sædvanlige muligheder for at bruge sanktioner over for denne særlige gruppe ledige, oplever sagsbehandlerne en større tilfredshed med den nye indsats end i de to kommuner, hvor arbejdet med ressourceforløbene er organiseret inden for rammerne af den almindelige beskæftigelsesindsats.

Det viser en ny rapport fra SFI, der har undersøgt fire kommuners erfaringer med ressourceforløbene, der blev indført i 2013 som et led i reformen af førtidspension og fleksjob. De fire kommuner havde – viste det sig undervejs i rapporten – meget forskellige måder at organisere arbejdet med forløbene på.

"Det er for tidligt at sige noget om, hvorvidt denne forskel vil betyde, at kommuner med særlige ressourceteams vil få flere af disse ledige i arbejde eller uddannelse i stedet for at tildele dem førtidspension. Men sagsbehandlerne har i hvert fald en klar opfattelse af, at de særlige ressourceteams giver gode muligheder for at arbejde mere i dybden med en gruppe borgere, som normalt ligger i skuffen", siger seniorforsker Helle Holt, der har været projektleder på rapporten.

De nye ressourceforløb adskiller sig fra tidligere indsatser over for ikke-arbejdsmarkedsparate borgere med betydelige problemer ved, at et tværfagligt rehabiliteringsteam skal indstille borgeren til et ressourceforløb, at forløbet løber fra 1 til 5 år, at borgeren får en koordinerende sagsbehandler, og at der skal lægges vægt på borgerens motivation og empowerment.

Nogle tror på de nye ressourceforløb

SFI har interviewet 34 sagsbehandlere, ledere og borgere i fire kommuner. I alle fire kommuner oplevede både sagsbehandlere og borgere overvejende tilfredshed med hovedtakterne i de nye forløb. Borgerne fremhæver de koordinerende sagsbehandlere og de mentorer, som forløbene giver mulighed for at tildele og siger, at de har fået bedre tid til sammen med sagsbehandleren at finde de rigtige indsatser. De siger dog også, at et tværfagligt rehabiliteringsmøde, hvor de sidder over for mange forskellige fagpersoner, kan være en meget stor mundfuld.

Sagsbehandlerne ser de nye forløb som en indsats med et stort potentiale og fremhæver især rehabiliteringsteammøderne som en gevinst for tværfaglig vurdering og sparring. Forskerne bag rapporten peger dog på, at der bag disse udtalelser ligger nogle forskelle, som de dog på baggrund af det spinkle talmateriale ikke kan sige, om er en landsdækkende tendens.

"Det nye for alle fire kommuner er, at der nu også er fokus på rehabiliteringen i den beskæftigelsesrettede indsats. Forskellen ligger i, hvordan indsatsen udfoldes. To kommuner siger, at de tror på de nye ressourceforløb og investerer i dem. Andre siger måske, at ”vi arbejder med de nye forløb, fordi vi skal, men vi gør ikke noget særligt ud af dem”", siger Helle Holt.

En overvægt af kvinder

SFI har via en såkaldt registeranalyse forsøgt at analysere forskellen på de borgere, der i dag tildeles et ressourceforløb og de borgere, der får førtidspension. Ifølge Helle Holt er det svært at udlede nogle entydige forskelle på de to grupper. Bortset lige fra en enkelt.

"Det er bemærkelsesværdigt, at 63 procent af de, der får ressourceforløb, er kvinder. Vi ved ikke, hvad der er årsagen til denne forskel. Er det, at sagsbehandlerne synes, ressourceforløb er bedre egnede til kvinder? Eller vurderes mændenes forhold til at være så komplicerede, at et ressourceforløb ikke giver mening for sagsbehandlerne. Det vil være interessant at gå videre med", siger Helle Holt.

Fakta

publikation Ressourceforløb
Forfattere Line Mehlsen, Helle Holt, Henning Bjerregaard Bach
Emner Arbejdsmarkedet, Beskæftigelse, Fleksjob, Inklusion, Ledighed
Forskningsemne Beskæftigelse og arbejdsmarked

Søg på sfi.dk