SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Tilbud til børn og unge med høretab forsvinder

Del

Flere og flere børn med høretab lærer at lytte og tale ved hjælp af apparatet CI. Det betyder, at mange af børnene kommer til at gå i en almindelig folkeskole. Alligevel er børnene ikke ligestillede med deres jævnaldrende skolekammerater, konkluderer en ny rapport fra SFI.

Det er en ganske almindelig skolegård, man træder ind i, bag de orange bygninger på Kastelvej 58 i København. Fodboldmålet står i den ene ende, og børnene leger. Men der er lidt mere stille i skolegården på Kastelvej end i mange andre skolegårde. For eleverne på skolen er alle døve eller hørehæmmede. 

Hanne Staugaard er afdelingsleder for Langelinieskolens specialafdeling for børn med høretab, som har til huse på Kastelvej på Østerbro i København. Specialafdelingen er en af de få, der er tilbage. 

Døveskolerne i Danmark er langsomt forsvundet på grund af dalende elevtal, og i dag findes der kun tre afdelinger, i Fredericia, Ålborg og København, der er specialiserede i børn med høretab. 

På specialafdelingen på Kastelvej kan de også mærke, at eleverne forsvinder. For få år tilbage havde de 140 elever. Nu er der 31. Det skyldes først og fremmest, at Cochlear Implant (CI) har givet mange børn deres hørelse tilbage. 

CI er et elektronisk apparat, der overtager funktionen af et defekt indre øre og giver børnene mulighed for at lære at tale og lytte.

Derfor starter færre og færre børn med høretab på en specialafdeling for hørehæmmede, men bliver i stedet inkluderet i en almindelig folkeskole. 

Men rapporten fra SFI viser, at CI i sig selv ikke er nok til at ligestille hørehæmmede børn med deres jævnaldrende. Selvom der er sket store fremskridt for børn med høretab med fremkomsten af CI, er det ikke nok til at løse alle problemerne.

Det gælder især udfordringer i hørehæmmede børns sociale liv, hvor de ikke kan følge med på samme niveau som deres kammerater.

Børn med høretab kan blive isolerede

”Selvom børnene bliver inkluderet i den almindelige folkeskole, så deltager de ikke i aktiviteterne på lige fod med deres kammerater. De er simpelthen alt for udmattede, fordi det kræver så meget ekstraarbejde at følge med i dialogen i skoletiden,” fortæller Hanne Staugaard. 

Hun har fået flere henvendelser fra frustrerede forældre, der ringer og vil have deres barn ind på specialafdelingen for børn med høretab, fordi deres barn mistrives i den almindelige folkeskole.

”Der er en generel opfattelse af, at når børnene er blevet opereret og har fået CI, så er de pludselig tryllet om til et hørende barn”, fortæller Hanne Staugaard. 

Men det er et stort problem, hvis det også er den opfattelse, børnene møder, når de bliver inkluderet i folkeskolen, mener hun og forsætter: 

”CI er en fantastisk opfindelse og et smaddergodt høreapparat. Men det er et høreapparat”, fortæller Hanne Staugaard: ”I det øjeblik batterierne løber tør, eller man tager det af i svømmehallen, så er man stærkt hørehæmmet.”

Kompetencerne forsvinder

I takt med at døveskolerne er forsvundet, er de specialuddannede også forsvundet.

Hanne Staugaard er bekymret for, hvad der sker med specialkompetencerne og børnene med høretab, hvis alle bliver inkluderede i den almindeligere folkeskole:

”Folk afventer ligesom bare i hvilken retning det her går. Men hvad hvis de specialuddannede kompetencer lige pludselig er forsvundet, og vi opdager, at vi har brug for dem?” 

For Hanne Staugaard er skrækscenariet et ’inklusionslimbo’, hvor børn med høretab om nogle år vil få en helt masse sociale problemer, fordi de har siddet i en almindelig folkeskoleklasse, men været ensomme og isolerede på grund af deres kommunikationshandicap.

Hun tror, at inklusionen i den almindelige folkeskole er rigtig godt for mange børn med høretab. Men det nytter ikke, hvis der ikke bliver taget ekstra meget hånd om den enkelte elev, og hvis der ikke er nogle specialuddannede kompetencer, der kan få øje på barnets udfordringer.

Plan til sommer

I starten af december 2013 afholdt specialafdelingen en konference om, i hvilken retning tilbuddene til børn og unge med høretab skal gå. 

Med pressede elevtal, inklusionsdebat og en presset økonomi, blev det nødvendigt at tage en diskussion om, hvad der skal ske med døveskolerne og det specialuddannede personale i fremtiden.

Efterfølgende har Socialstyrelsen taget hånd om at kortlægge udfordringerne indenfor området. Til sommer skal der ligge en plan klar for, hvordan fremtiden ser ud for døveafdelingerne og ikke mindst børnene med høretab

Hanne Staugaard er glad for, at der nu er udsigt til handling, og hun håber, at det specialuddannede personale forsat bliver en del af løsningen:

”Jeg kan sige det meget firkantet: Der er rigtig mange børn, der bliver rigtig godt inkluderet i folkeskolen, og som med CI ikke længere har brug for at gå på en specialskole. Men der er også nogle få, der har. Og dem må vi ikke glemme.”

Fakta

publikation Døvfødte børn og deres livsbetingelser
Forfattere Steen Bengtsson, Lena Bech Larsen, Mette Lindsay Sommer
Emner Handicap, Eksklusion, Levevilkår, Udsatte børn og unge
Forskningsemne Udsatte grupper

Søg på sfi.dk