SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

TV-overvågning forebygger ikke vold

Del

De små kameraer, der overvåger os på stationer, parkeringshuse og ved banker, skal afskrække voldsmænd og gøre gaderne trygge for almindelige borgere. Men TV-overvågning forhindrer ikke vold og overfald. Det viser en ny forskningsoversigt fra SFI Campbell.

I de seneste år er tv-overvågning af det offentlige rum blevet almindeligt i en række vestlige lande – ikke mindst i Storbritannien. Tv-overvågning skal forhindre kriminalitet ud fra tesen om, at overvågning afskrækker potentielle lovovertrædere fra at begå kriminalitet.  

En ny forskningsoversigt fra SFI Campbell er gået tesen efter. Oversigten omfatter resultater af 44 studier, der har undersøger effekten af tv-overvågning på offentlige steder, og den viser, at overvågning ikke forhindrer voldelige overfald. Forskerne fandt ingen sammenhæng mellem tv-overvågning og vold.  

Det overrasker ikke Karsten Nielsen, der er specialkonsulent ved det Kriminalpræventive Råd, for tv-overvågning vil kun have en præventiv effekt, hvis den kriminelle tænker rationelt før en eventuel kriminel handling.  

”Den rationelt tænkende kriminelle vil afveje gevinsten ved forbrydelsen med risikoen for at blive taget. Og tv-overvågning kan derfor virke afskrækkende på den type forbrydere. Men overfaldsmanden, der er meget ophidset eller påvirket af alkohol eller stoffer tænker ikke rationelt, og derfor har tv-overvågning ingen forebyggende effekt,” siger han.  

Begrænser biltyverier

Den største effekt af tv-overvågning fandt forskerne i forhold til biltyverier i parkeringsanlæg. Forskningsoversigter viser, at overvågningskameraer i det offentlige rum medfører et fald i biltyverier med en fjerdedel. Foregår overvågningen i et parkeringsanlæg sker der endda en halvering i antallet af stjålne biler.  

Forskerne peger på, at succesen i parkeringsanlæg kan hænge sammen med, at overvågning bliver fulgt op af andre indsatser. Det kan være sikkerhedsvagter, øget belysning og andet i den dur. Derudover er der en sammenhæng mellem en høj kameradækning og en reducering af kriminalitet. I parkeringsanlæg er kameradækningen ofte langt bedre end i gaderummet.  

Foreløbigt skeptisk

Forskerne bag oversigten understreger, at man mangler viden om, hvilke elementer i tv-overvågning, der er effektive. Det er vigtigt at afdække, hvorfor overvågning virker i nogle tilfælde men ikke i andre.  

Karsten Nielsen fra det Kriminalpræventive Råd efterlyser desuden en undersøgelse af tv-overvågningens langsigtede konsekvenser for samfundet. Han understreger, at Rådet vil forholde sig skeptisk overfor tv-overvågning i det offentlige rum, indtil disse konsekvenser er klarlagt.  

”I Danmark har vi en lang tradition for åbne bysamfund, hvor borgerne frit kan bevæge sig rundt uden at blive kontrolleret. TV-overvågning udøver kontrol med borgerne og blander sig derved i den grundlæggende tanke om, hvordan vi udformer vores byer. Det er vigtigt at undersøge, hvad tv-overvågning gør ved almindelige borgeres adfærd. Vil almindelige retskafne borgere sætte en dæmper på deres livsudfoldelse, fordi de ved, at der bliver holdt øje med dem?” 

Søg på sfi.dk