SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Tyrkiske indvandrerægtepar bliver skilt hyppigere end tidligere

Del

Ægteskaber, hvor begge ægtefæller har baggrund i Tyrkiet, går i dag næsten lige så ofte i stykker som ægteskaber mellem majoritetsdanskere, viser nyt forskningsprojekt på SFI. Årsagerne til dette er andet og mere end blot, at danskernes skilsmissevaner smitter, siger Anika Liversage, forskeren bag undersøgelsen.

I dag bliver personer med tyrkisk baggrund, som bor i Danmark, skilt hyppigere end tidligere. I denne gruppe er skilsmisser blevet 3-4 gange så almindelige, som de var i 1980'erne. Dermed er niveauet næsten nået op på det høje niveau, der findes blandt majoritetsdanskere.

"Tallene viser, at der er sket store forandringer i etniske minoritetsfamilier, i dette tilfælde blandt familier med baggrund i Tyrkiet. For 20 år siden blev familierne sammen næsten uanset hvad, og skilsmisseprocenterne lignede dem i deres oprindelsesland. Det gør de ikke i dag," siger Anika Liversage.

Livet som fraskilt var vanskeligt

Anika Liversage har analyseret udviklingen i skilsmissehyppigheden i ægteskaber indgået fra 1981 til 2007 mellem personer, der bor i Danmark, og hvor begge har ”baggrund i Tyrkiet”, det vil sige, at enten de selv eller deres forældre kommer fra Tyrkiet. Denne udvikling er sammenlignet med skilsmisser blandt majoritetsdanskere.

I første halvdel af 1980’erne lå skilsmisseraten – opgjort som antallet af skilsmisser set i forhold til antallet af bestående ægteskaber - for de tyrkiske ægtepar på omkring tre procent. Dette var tæt på de to procent, der dengang gjorde sig gældende i hjemlandet Tyrkiet. Danske ægtepars skilsmisserate lå dengang på over 12 procent. Tyve år senere er hyppigheden af skilsmisser blandt personer med tyrkisk baggrund vokset til at være næsten lige så høj som skilsmisseraten blandt majoritetsdanskere, der har ligget nogenlunde stabilt i de sidste tre årtier. 

"En forklaring på den lave skilsmissehyppighed blandt herboende tyrkere i 1980’erne er, at begge ægtefæller dengang havde stærke rødder på landet i Tyrkiet, hvor skilsmisser ikke bare var sjældne men hvor livet for fraskilte også kunne være meget vanskeligt," forklarer Anika Liversage.

Økonomisk hjælp som enlig mor

Men stigningen i de herboende tyrkiske indvandreres skilsmisserater er ikke bare ren kopiering af danske vaner. Også den måde, ægteskaberne er indgået på, og den danske samfundsmodel, har en destabiliserende virkning på ægteskaberne, siger Anika Liversage. Hun har interviewet 31 indvandrere med baggrund i Tyrkiet, som alle i Danmark er blevet skilt fra en person med tyrkisk baggrund. De fleste af de ægteskaber, som indgår i undersøgelsen, er indgået mellem en person, der inden ægteskabet boede i Danmark og en ægtefælle, der kom hertil fra Tyrkiet via familiesammenføring. Sådan var ægteskaberne ofte, inden familiesammenføringsreglerne blev strammet i 2002. 

"I nogle af de ægteskaber har ægtefællerne næsten ikke kendt hinanden, før de blev gift, og fortæller, at de efter brylluppet oplevede ægteskabet som én stor fejltagelse. Samtidig kan personer, der bliver skilt i Danmark, ofte klare sig bedre her, end hvis skilsmissen var foregået i Tyrkiet. Man kan have mulighed for at tage en uddannelse eller få økonomisk hjælp som fx enlig mor, og dermed klare sig selv økonomisk som fraskilt. Begge dele kan betyde, at ægteskaberne nemmere kommer i farezonen," siger Anika Liversage.

Flere forventninger til ægteskabet

En af de kvinder, Anika Liversage har interviewet, formulerer det sådan her: ”Danmark er et meget kvindevenligt land… Se på mig, en enlig mor og samtidig en indvandrer, som ikke voksede op i Danmark. Jeg har haft muligheden for at uddanne mig og komme ind på arbejdsmarkedet… Hvis det ikke havde været muligt, ville jeg have været nødt til at stille mig tilfreds med min eksmand, og jeg ville have været meget ulykkelig”.

For Anika Liversage er der yderligere forklaringer på stigningen i skilsmisser blandt indvandrere fra Tyrkiet og deres børn.  

"I dag er der ofte flere forventninger til, at ægteskabet også skal være tilfredsstillende og varmt for den enkelte. Når man så kobler det med, at flere og flere tyrkiske indvandrere og efterkommere accepterer, at man kan gå fra hinanden, hvis man ikke har det godt sammen, frem for at blive sammen uanset omstændighederne, vil det uvægerligt føre til flere skilsmisser," siger Anika Liversage. 

Søg på sfi.dk