SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Unge hjemløse vil ikke skille sig ud

Del

Antallet af hjemløse borgere i Danmark er steget og flere af dem er unge. I Frederiksberg Kommune har man nedbragt antallet. Det betyder meget for de unge at passe ind, og det er ikke altid til at se, om en ung er hjemløs. En fast kontaktperson kan være med til at skabe tillid og hjælpe den unge ud af hjemløshed.

Fakta om hjemløshed

  • SFI’s hjemløsetælling foregik i en uge i februar måned og er blevet opgjort til i alt 5.820 personer.
  • Der er kommet 530 flere hjemløse borger siden sidste tælling i 2011, hvilket svarer til en stigning på 10 %.
  • Stigningen er særligt sket i Københavns omegnskommuner og siden 2009 er tallet er næsten fordoblet fra 701 til 1.341personer.
  • På Frederiksberg er antallet af hjemløse borgere faldet fra 233 hjemløse i 2009 til 178 ved tællingen i februar i år.
  • I 2009 startede den nationale Hjemløsestrategi, hvor Frederiksberg var en af de 17 deltagerkommuner.

 

Stadig flere danskere må enten overnatte på en af herbergernes brikse, en af vennernes sofaer eller en af byens bænke. Hjemløsheden i Danmark er stigende. Det viser den netop offentliggjorte kortlægning af hjemløse i Danmark, som SFI har lavet.

Samtidig er der kommet flere unge hjemløse. I dag er hver femte hjemløs i alderen mellem 18 og 24 år. Lidt over halvdelen af de hjemløse unge har en psykisk sygdom.

I Frederiksberg Kommune har man haft en særlig indsats for at give flere af de unge hjemløse tag over hovedet. Det tyder på, at indsatsen har virket – tællingen viser, at antallet af unge hjemløse personer på Frederiksberg er faldet fra 32 i 2011 til 24 personer i år.

Vigtigt med tillid

Louise Hunderup er projektleder i Frederiksberg Kommune og fortæller, at de unge hjemløse er anderledes end den gruppe, der har været hjemløse i flere år. Kommunen har derfor ansat medarbejdere, som koncentrerer sig om arbejdet med de unge.

”De fleste hjemløse unge har en social belastet baggrund. Nogle af disse unge har derfor oplevet flere forskellige sagsbehandlere fra kommunen. Hjemløseplanens bostøtteordning giver mulighed for en tættere og mere kontinuerlig kontakt i dagligdagen, end hvad en sagsbehandler har mulighed for at tilbyde. Og det er afgørende for at få skabt en tillidsfuld relation til de unge,” forklarer Louise Hunderup.

De unge sofasurfere

Det er ikke altid til at se på en ung person, at vedkommende lever uden tag over hovedet.

”De hjemløse unge har ofte et stort behov for ikke at skille sig ud. Nogle af de unge går derfor op i at se smarte ud på overfladen, og det er ikke lige til at se, at de faktisk er hjemløse. De unge kan ofte have svært ved at åbne op og fortælle om deres problemer. For at skabe tillid er det væsentligt, at kontaktpersonen er stabil – og møder de unge, dér hvor de er. Det betyder også, at kontaktpersonen tilpasser kommunikationsformen til den måde, den unge er vant til at kommunikere på – for eksempel via SMS.”

En del af de unge har haft en kaotisk barndom. Nogle har boet hos forskellige plejefamilier eller på forskellige institutioner. Disse unge kan derfor have en oplevelse af aldrig at have haft et ”rigtigt hjem”. For nogle hjemløse borgere kan det være en løsning at få et værelse i et bofællesskab eller en anden social boform, men for mange af de unge, er det vigtigt, at få noget for sig selv, forklarer Louise Hunderup:

”Mange af dem har boet rundt omkring på sofaer og levet uden privatliv. De har brug for et sted, hvor de kan låse døren og selv bestemme, hvem de lukker ind.”

For at hjælpe de unge videre har man i Frederiksberg Kommune oprettet midlertidige lejligheder som alternativ til herberg og sofaer. Det er i tillæg hertil lykkedes at etablere 20 permanente lejeboliger med bostøtte til både unge og ældre hjemløse.

Mangel på billige lejeboliger 

Det er ikke let at finde ledige boliger – og slet ikke på Frederiksberg, siger Louise Hunderup: 

”Der er mangel på billige lejligheder både på Frederiksberg og i København generelt, hvilket ganske enkelt gør det svært at finde en bolig til de hjemløse borgere. Mange af de unge hjemløse er på ungeydelse, som er lavere end den normale kontanthjælpsydelse, så det er vigtigt at huslejen ikke er for høj.”

Manglen på billige lejeboliger er et gennemgående problem, hvor der især i hovedstadsområdet er stor efterspørgsel på boliger til billige penge.

Fakta

publikation Hjemløshed i Danmark 2013
Forfattere Lars Benjaminsen, Heidi Hesselberg Lauritzen
Emner Boligsociale område, Udsatte grupper, Hjemløshed, Levevilkår
Forskningsemne Børn, unge og familie

Søg på sfi.dk