SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Unge i Grønland er belastet af seksuelle overgreb

Del

En stor del af de unge i Grønland har været udsat for seksuelle overgreb, og det har stor negativ betydning for dem, viser SFI-rapport. Derfor skal den forebyggende indsats styrkes yderligere, siger Grønlands socialminister.

Omkring hver anden grønlandske kvinde har sin første seksuelle kontakt, mens hun er under den kriminelle lavalder på 15 år. For de unge mænd er det knap hver tredje, der har deres seksuelle debut så tidligt. Tallene stammer fra SFI-rapporten ”Unge i Grønland – med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb”. Den er bestilt af Grønlands Selvstyre, som har efterspurgt mere viden til arbejdet med at forebygge seksuelle overgreb mod børn.

Undersøgelsen dokumenterer omfanget af de seksuelle overgreb og fortæller blandt andet, at 7 procent af de unge var under syv år første gang, de havde seksuelt samvær med et andet menneske. ”Det er det mest foruroligende. Det må simpelthen ikke ske, og det skal vi gøre noget ved, ” siger Martha Olsen (SIU), Grønlands socialminister, og fortsætter:

”Nu har vi fået fakta på vores bange anelser. Det gør det mere tydeligt, hvor vi skal sætte indsatser i gang for at undgå, at flere børn og unge bliver udsat for seksuelle overgreb og derfor får det svært i ungdommen”.

Overgrebene er som regel foretaget af personer uden for familien. Kun enkelte af de unge, der har deltaget i undersøgelsen, taler om, at det er forældre eller andre nære familiemedlemmer, der står bag det seksuelle misbrug. Og det giver viden til at forebygge overgrebene, understreger Martha Olsen.

Bag mistrivslen er det seksuelle overgreb

Den nye undersøgelse viser tydeligt, at der er en klar sammenhæng mellem at have været udsat for seksuelle overgreb som barn og have det svært som ung.

Det forklarer altså en stor del af de vanskeligheder, som mange grønlandske unge har. For eksempel unges tidlige og store forbrug af alkohol og hash. Og den psykiske mistrivsel, som viser sig ved, at en stor del af de unge har overvejet eller forsøgt selvmord. Samt at unge kvinder, der har været udsat for seksuelle overgreb, sjældnere er i gang med en uddannelse efter folkeskolen, og flere bliver gravide tidligt.

”Muligheden for forældrene for at komme i behandling for blandt andet alkoholmisbrug skal være bedre. Vi skal sikre, at forældreevnen bliver højnet, så forældrene ikke efterlader deres børn til at passe sig selv og dermed nemmere kan blive ofre for seksuelle overgreb. Vi skal sikre, at alle børn får en tryg opvækst,” lyder det fra socialministeren.

Voksende åbenhed

For at kunne styrke forebyggelsen og behandle voksne med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen har Selvstyret gennem flere år haft fokus på at opkvalificere fagfolk i hele landet og udbrede viden om seksuelle overgreb. For eksempel gennem Børnehuset Saaffik, der er et landsdækkende center for misbrugte børn og unge. Og Rejseholdet, der består af fire hold psykologer og terapeuter, som rejser rundt i landet tilbyder hjælp til voksne, der har været misbrugt som barn. Seksuelle overgreb er ikke længere i samme grad som tidligere et tabubelagt emne, mener Martha Olsen.

”Vi har alle pligt til at gøre noget, hvis vi ved eller har mistanke om, at det barn har været udsat for seksuelle overgreb,” opfordrer socialministeren. 

Fakta

publikation Unge i Grønland
Forfattere Else Christensen, Siddhartha Baviskar
Emner Børn og unge, Udsatte børn og unge, Udsatte børn og unge, Levevilkår
Forskningsemne Børn, unge og familie

Søg på sfi.dk